The Mudcat Café TM
Thread #172936   Message #4195406
Posted By: GUEST,henryp
14-Jan-24 - 03:02 AM
Thread Name: BBC Radio This week 2024
Subject: RE: BBC Radio This week 2024
BBC Radio Cymru Ambell i Gân Available episodes

17/12/2023 Sesiwn gan Jordan Price Williams 5 o ddyddiau ar ôl i wrando
Gwenan Gibbard sy'n cyflwyno cyfoeth ac amrywiaeth cerddoriaeth werin Cymru, yn cynnwys sgwrs gydag Arfon Williams, Cwmtirmynach a sesiwn newydd gan Jordan Price Williams, aelod o'r grwp Vri.

24/12/2023 Angharad Jenkins yn westai 11 o ddyddiau ar ôl i wrando
Sgwrs gyda Angharad Jenkins am ei halbym newydd a chyfraniadau gan Lleucu Gwawr, Gwyneth Glyn, Einir Humphreys a Gwilym Bowen Rhys.

31/12/2023 19 o ddyddiau ar ôl i wrando
Gwenan Gibbard sy'n cyflwyno cyfoeth ac amrywiaeth cerddoriaeth werin Cymru. Gwennan Gibbard reflects on the richness and variety of Welsh folk music.

Upcoming episodes 0