The Mudcat Café TM
Thread #6852   Message #44632
Posted By: Áine
09-Nov-98 - 11:58 AM
Thread Name: Lyr Req: An Bhean Udai Thall
Subject: Lyr Add: A BHEAN UDAÍDH THALL, A SHÍOGÓ
A BHEAN UDAÍ THALL (Version Two)

These lyrics are taken from the the book, Dá Chéad de Cheoltaibh Uladh, ed. Éinrí Ó Muirgheasa, Baile Átha Cliath, 1934 (3rd edition 1974). It is a shorter version than the one performed by the group Altan, but tells the same story. The book, being published in 1934, used the seanchló print. I have copied the words exactly as they were published; however, I have replaced the dotted letter with a séimhiú.

Buíochas le Philippa i gContae nDoire ar a cuidiú leis an amhrán seo. Chuir sí a lán eolais luachmhar chugam fá dtaobh de. Maith thú, a chailín! Thanks to Philippa in County Derry for her help with this song. She sent alot of valuable information about it to me. Good on ya, girl!

A BHEAN UDAÍDH THALL, A SHÍOGÓ

(An Bhean)

A bhean udaí thall, a shíogó
Ag siubhal a' chladaigh, a hóró
Nach truagh leat bean fá húire ceo
'Gus í dá báthadh i mBaile Leóil

(An Cailín)

Níl mo ghaol ionnat, a shíogó
Nó mo pháirt, a hóró
Is an uair nach bhfuil, fá húire ceo
Bheirim cead snáimh duit i mBaile Leóil

(An Bhean)

Tabhair sgéala do m'athair, a shíogó
Annsoir mo mháthair, a hóró
'S ar athair mo chlainne fá húire ceo
Go bhfuil mise 'mo bháthadh i mBaile Leóil

Tá leanbh beag agam, a shíogó
'Gus leanbh beag eile, a hóró
Is leanbhán eile fá húire ceo
I gcionn a thrí ráithe i mBaile Leóil

Tiocfaidh mo athair, a shíogó
'Na chladaigh i mbárach, a hóró
Gheobhaidh sé mise fá húire ceo
'Mo bhradán bhog bháidhte i mBaile Leóil

Nach méanair do'n mhnaoi óig, a shíogó
A thiocfas 'mo áit-se, a hóró
Béidh seomraí bán' aici fá húire ceo
Is fuinneógaí gloinne i mBaile Leóil

THE WOMAN OVER YONDER

(The Wife)

That woman yonder, a shí ógó
Is walking on the strand, oh no
Have you no pity, a woman in her watery grave
Who is drowning in Baile Leóil

(The Young Girl)

You're not my relation, a shíogó
Nor my friend, oh no
The time has come, hasn't it, beneath the watery grave
That I took you to swim in Baile Leóil

(The Wife)

Take my farewell, a shí ógó
Back to my mother, oh no
And to the father of my children beneath a watery grave
That I am drowning in Baile Leóil

Oh, I have a small babe, a shí ógó
And another small one, oh no
And another babe will be in his watery grave
Who is just three months old

My father shall come, a shí ógó
Down to the strand tomorrow, oh no
He will find me beneath a watery grave
And me bloated and drowned in Baile Leóil

A fortune is in store for the young woman, a shí ógó
Who will take my place, oh no
And inherit bright rooms from the watery grave
And windows of glass in Baile Leóil.

HTML line breaks added. --JoeClone, 5-May-02.