The Mudcat Café TM
Thread #7858   Message #48263
Posted By: Roddy
06-Dec-98 - 10:47 AM
Thread Name: Lyr Req: The Man From God Knows Where
Subject: Lyr Add: MICÍ BEAG AGUD SÉIMÍ MÓR
Well, Big Mick, you asked for it. I must stop cooking in aluminium saucepans - my memory's going.

MICÍ BEAG AGUD SÉIMÍ MÓR.

Tá Micí ana bheag
Is tá Séimí ana mhór,
Is tá na húllaí breátha deasa ar an chrann;
Arsa Micí Beag le Séimí,
"Beidh ocras orainn ar scoil,
'S ní ceart na húllaí breátha deasa 'fhágáil ann."

Chuaigh Micí Beag in airde,
Fuair sé cuidiú ó Shéimí Mhór;
Ach bhí máthair Mhicí Bhig taobh thiar den chrann.
Fuair sí bata athair Mhicí,
Thóg an bheirt acu 'steach,
'S mhothófá iad ag screadaí thíos sa ghleann.

Tá Micí ana chiúin,
Is tá Séimí ana chiúin,
Ní dheán' siad aon gháire ná aon ghreann.
Tá an bheirt ar scoil arís,
Ach níl siad ábalta suí síos,
Is tá na húllaí breátha deasa ar an chrann.

--le Lionard Ó hAnnaidh

HTML line breaks added. --JoeClone, 15-Jan-02.