The Mudcat Café TM
Thread #7921   Message #49188
Posted By: Annraoi
12-Dec-98 - 03:37 PM
Thread Name: Macaronachas / Macaronic Songs. Language mixing
Subject: RE: Macarónachas / Macaronic Songs. Language mixi
a Philippa, Bhí mé cinéal giorraisc. Gabh mo leithscéal, a stór. Shíl mé nach raibh tú le cuairt a thabhairt orainn go dtí i ndiaidh na Nollag ?!!! Just couldnt stay away, huh?.

Nollaig shona agus Aithbhliain faoi mhaise duit, agus do Chaoimhín Ó Donnaille, agus do Iain Mac a' Phearsain, agus do Mharc fosta. Nach bhfuil sé ag caint liom níos mó ? Annraoi