The Mudcat Café TM
Thread #40350   Message #576762
Posted By: George Seto - af221@chebucto.ns.ca
21-Oct-01 - 11:58 AM
Thread Name: Lyr Req: Hawaiian Cowboy (Sol K. Bright)
Subject: Lyr Add: HAWAIIAN COWBOY (Sol K. Bright)
From Hawaiian Cowboy

Hawaiian Cowboy
(Sol K. Bright)

Ulu lei, o lei lehua
Lei lehua, o lei lehua
Lei lehua, o lei lehua
Ona lei, lei u'i e
 
He wahi lio lehua kou inoa la
Hanohano wale oe Hawaii la
E like kou holo ana me ka oio la
Ke kolo ke kuli ke ku'i kolo iho oe
Auhea wale `oe
Te wahine holo lio
Pua nani a'o Hawaii la
Aloha i ka Hawaiian cowboy
 
Ulu lei, o roselani
Roselani, o roselani
Roselani, o roselani
Ona lei, lei u'i e
 
He wahi lio roselani kou inoa la
Kilakila wale oe O Maui la
E like kou holo ana me ka oio la
Ke kolo ke kuli ke ku'i kolo iho oe
Auhea wale `oe
Te wahine holo lio
Pua nani a'o Maui la
Aloha i ka Hawaiian cowboy
Ulu lei, o lei ilima
 
Lei ilima, o lei ilima,
Lei ilima, o lei ilima,
Ona lei, lei u'i e
 
Ha`a lele mai au i Honolulu la
Ho'e mai au i ka aina malihini
Ke kau ana aku i ka lio Kaleponi
Ua fafa mai la o Lehua
He wahi lio kalakoa ko'
Ka aina malihini la
I San Francisco by the Golden Gate
Aloha i ka Hawaiian cowboy
 
Ha`ina mai o ka puana
Lei lehua, o roselani,
Ha`ina mai o ka puana
Ona lei, lei u'i e
 
I'm heading for the last roundup
Auhea wale `oe
Te wahine holo lio
E like kou holo ana meka oio la
Ke kolo ke kuli ke ku'i kolo iho oe
Auhea wale `oe
Te wahine holo lio
Pua nani 'oe Hawai'i la
Aloha i ka Hawaiian cowboy
 
 
Roselani dandee is the pride of Maui Island.
She can surely cut a caper on the lava by the sea
When I lower my spurs to her tender little sides
She'll wiggle and whinny and wiggle all the way
Off to the hills and to the slopes of Polipoli
We'll ramble through the bushes
Where the heifers love to play
Roselani loves her Hawaiian Cowboy