The Mudcat Café TM
Thread #4295   Message #67718
Posted By: Big Mick
02-Apr-99 - 09:04 PM
Thread Name: traditional tunes in Irish gaeilge
Subject: RE: traditional tunes in Irish gaeilge
Second Test

Bhí a lán ceoltórí ag seinm ansin.

Frank McGrath is maith an ceoltóir é amhránai