The Mudcat Café TM
Thread #4295   Message #67736
Posted By: George Seto - af221@chebucto.ns.ca
02-Apr-99 - 10:27 PM
Thread Name: traditional tunes in Irish gaeilge
Subject: RE: traditional tunes in Irish gaeilge
I think your second test went :

Bhí a lán ceoltór;í ag seinm ansin.

Frank McGrath is maith an ceoltóir é amhrán;ai