The Mudcat Café TM
Thread #4295   Message #67739
Posted By: George Seto - af221@chebucto.ns.ca
02-Apr-99 - 10:30 PM
Thread Name: traditional tunes in Irish gaeilge
Subject: RE: traditional tunes in Irish gaeilge
OOps! Had the another ; in the wrong place

Bhí a lán ceoltórí ag seinm ansin.

Frank McGrath is maith an ceoltóir é amhránai