The Mudcat Café TM
Thread #10062   Message #68645
Posted By: Antaine
06-Apr-99 - 07:54 PM
Thread Name: Origins: Lord Randall
Subject: Lyr Add: AMHRÁN NA HEASCAINNE / SONG OF THE EEL
Amhrán na hEascainne

"Cé raibh tú ó mhaidin a dheartháirín ó?
Cé raibh tú ó mhaidin a phlúir na bhfear óg?"
"Ag iascach 's ag foghlaereacht, cóirigh mo leaba dhom,
Tá mé tinn fá mo chroí agus caithfidh mé luí."

"Céard a d'ith tú ag do bhricfeasta a dheartháirín ó?
Céard a d'ith tú ag do bhricfeasta a phlúir na bhfear óg?"
"Eascann a raibh lúb uirthi, nimh fuinte brúite uirthi,
Tá mé tinn fá mo chroí agus caithfidh mé luí."

"Céard a fhágfas tú ag do dheartháir a dheartháirín ó?
Céard a fhágfas tú ag do dheartháir a phlúir na bhfear óg?"
"Muise, cúig mhíle punt aige, gunna agus cú aige,
Tá mé tinn fá mo chroí agus caithfidh mé luí."

"Céard a fhágfas tú ag do dheirfiúr a dheartháirín ó?
Céard a fhágfas tú ag do dheifiúr a phlúir na bhfear óg?"
"Caoirigh beaga bána aici, na beithigh le bleán aici,
Tá mé tinn fá mo chroí agus caithfidh mé luí."

"Céard a fhágfas tú ag t'athair a dheartháirín ó?
Céard a fhágfas tú ag t'athair a phlúir na bhfear óg?"
"Eochair mo stábla aige, sin agus mo láir aige,
Tá mé tinn fá mo chroí agus caithfidh mé luí."

"Céard a fhágfas tú ag do mháithrín a dheartháirín ó?
Céard a fhágfas tú ag do mháithrín a phlúir na bhfear óg?"
"Má fhágaim an saol go brách aici, fágfad croí cráite aici,
Tá mé tinn fá mo chroí agus caithfidh mé luí."

"Céard a fhágfas tú ag do chuid páistí a dheartháirín ó?
Céard a fhágfas tú ag do chuid páistí a phlúir na bhfear óg?"
"Muise fuacht fada 'gus seachrán, oíche ar gach bothán,
Tá mé tinn fá mo chroí agus caithfidh mé luí."

"Céard a fhágfas tú ag do bhean phósta a dheartháirín ó?
Céard a fhágfas tú ag do bhean phósta a phlúir na bhfear óg?"
"Ifreann mar dhúiche aici, na Flaithis a bheith dúinte uirthi,
Tá mé tinn fá mo chroí agus bead go deo deo."


The Song of the Eel (Lord Randall)

"Where have you been since morning, my pet?
Where have you been since morning, oh flower of young men?"
"Fishing and fowling. Make my bed for me.
I'm sick in/to my heart and I'll have to lie down."

"What did you eat at your breakfast, my pet?
What did you eat at your breakfast, oh flower of young men?"
"An eel with a twist in her, poison kneaded and mixed into her.
I'm sick in/to my heart and I'll have to lie down."

"What will you leave your brother, my pet?
What will you leave your brother, oh flower of young men?"
"Five thousand pounds, a gun and a hound.
I'm sick in/to my heart and I'll have to lie down."

"What will you leave your sister, my pet?
What will you leave your sister, oh flower of young men?"
"Little white sheep and the cattle to milk.
I'm sick in/to my heart and I'll have to lie down."

"What will you leave your father, my pet?
What will you leave your father, oh flower of young men?"
"The key to my stable, that and my mare.
I'm sick in/to my heart and I'll have to lie down."

"What will you leave your mother, my pet?
What will you leave your mother, oh flower of young men?"
"If I leave life forever to her I'll leave her a broken heart.
I'm sick in/to my heart and I'll have to lie down."

"What will you leave your children, my pet?
What will you leave your children, oh flower of young men?"
"A long time wandering in the cold, and each night a different shelter.
I'm sick in/to my heart and I'll have to lie down."

"What will you leave your wedded wife, my pet?
What will you leave your wedded wife, oh flower of young men?"
"Hell as her surroundings and Heaven to be closed on her.
I'm sick in/to my heart and will be for ever and ever."