The Mudcat Café TM
Thread #6852   Message #71996
Posted By: Philippa
19-Apr-99 - 11:56 AM
Thread Name: Lyr Req: An Bhean Udai Thall
Subject: Lyr Add: AN BHEAN UDAÍ THALL (Neilí Ní Dhomhnaill)
Somebody has worked a bit of magic and the old entries have been restored to clarity. Meanwhile, my sentence above about 'transmuting at a future date' proved prophetic. Therefore I have copied the Neilí Ní Dhomhnaill/Altan version again, substituting HTML codes for the accented letters. For the other version, see Áne's entry of 9/11. Another Scottish name for the song, by the way, is 'Thig am Bàta'.

AN BHEAN UDAÍ THALL

(An Bhean)
Tá mo ghruaig gheal bhuí, a shí ógó
Greamaithe don fheamnaigh a hógó
'S mo bhrollach geal mar chúr na trá
'S mé ag ól a' tsaile, maile leoin

[My bright yellow hair
Is tied with the seaweed
And my white breast like foam on the tide.]

'S a bhean udaí thall, a shí ógó
Tá a' siúl na trá seo a h-ógó
Nach truaigh leat bean a shiúir i ceoidh
'S í 'gabháil a báthadh maile leoin

[O woman yonder
Walking on the strand,
Do you not pity a woman who is drowning?]

(An Cailín)
ó níl mo ghaol, a shíogó
Na mo pháirt, a h-óbó
Is an uair nach bhfuil, a shiúir i ceoidh
'S é bheirim cead snámh duit maile leoin

[I have no kinship
Or relation with you
And since I have not
I'll leave you to swim.]

(An Bhean)
Tiocfaidh m'athair a shí ógó
Anuas fán traigh a h-ógó
Is gheobhaidh sé mise 'mo bhradán bhog bháidhte ['báite' san nua-litríocht]
ag ól a' tsaile, maile leoin

[My father shall come, a shí ógó
Down to the strand, oh no
And find me soft and bloated (like a soft drowned salmon)
Drinking the sea water.]

(An Cailín)
Ní thiocfaidh d'athair a shíogó
Anuas fán tráigh a h-ógó
Ná tiocfaidh mé féin le banú an lae
Is scaoileadh le le caslaí. Maile leoin.

[Your father shan't come, a shíogó
Down to the strand, oh no
But I myself will come at break of day
And I will cast you into the creek.]

(An Bhean)
ó tá leanbán agam a shí ógó
i gceann a chúig raithe a h-óbó
Is tá leanban eile, a shiúir i ceoidh
I gceann a ráithe Maile leoin

[Oh, I have a babe, a shí ógó
Who is 15 months old
And another babe
Who is only three months old.]

(An Cailín)
ó tá leanbán agat, a shíogó
i gceann a chúig raithe, a h-ógó
'S béidh leanbán eile agam a shiúir i ceoidh
A bheas ina mháistir Maile leoin

[Oh, you have a babe, a shíogó
Who is who is 15 months old
And I will have another babe
Who will be the master.]

(An Bhean)
Tabhair mo bheannacht, a shí ógó
ionns' ar mo mháthair, a h-óbó
'S an darna beannacht a shiúir i ceoidh
'S ar athair mo chlainne Maile leoin

[Bring my blessing
To my mother
And the second blessing to
The father of my children.]

(An Cailín)
Ní thabharfad do bheannacht
Ionns' ar do mháthair, h-óbó
ach tabharfad do mhallachtmo mhallacht, a shiúir i ceoidh
'S ar athair do chlainne. Maile leoin

[I won't bring your blessing
To your mother
But I will take your curse to
The father of your children.]

(An Bhean)
Nach méanar do'n mhnaoí óg, a shí ógó
a rachas i m'áit, a hógó
Béidh tithe geala a shiúir i ceoidh
Is fuinneogaí gloinne aici. Maile leoin.

[There's fortune in store for the young woman, a shí ógó
Who will take [go into] my place, oh no
She'll have bright houses
And windows of glass.]

(An Cailín)
Is mise a' bhean óg, a shíogó
A rachas i d'áite, a hógó,
Beidh tithe geala, a shiúir i ceoidh
Is fuinneogaí gloinne. Maile leoin

[I am the young woman, a shíogó
Who will take your place.
I will have bright houses
And windows of glass.]