The Mudcat Café TM
Thread #10469   Message #72705
Posted By: PHILIPPA
22-Apr-99 - 10:17 AM
Thread Name: Origins: Ard Ti Chuain/Quiet Land of Erin
Subject: Lyr Add: AIRD A' CHUMHAING
Aird a' Chumhaing
Dá mbeinn féin in Aird a' Chumhaing
In aice an tsléibhe 'tá i bhfad uaim
Ba annamh liom gan dul ar cuairt
Go gleann na gcuach dé Domhnaigh

agus och och Eire lig is ó
Eire líonndubh agus ó
'sé mo chroí tá trom agus bronach

Is iomai Nollag a bhí mé féin i mBun Abhainn Doine
Is mé gan chéill
Ag iomainn ar a trá bán
'S mo chaman bán ins mo dhorn liom

Nach tuirseach mise anseo liom féin*
Nach n-airím guth coiligh, lon dubh na traon'?
Gealbhan, smólach, naoscach fhéin,
's chan aithnim féin* an Domhnach!

'S é seo an choraíocht 'tá buan;
Ar a' tsaol go gcuirfeadh sé cluain;
Mheallfadh sé an chaora ón uan -
Agus mheall sé uaimse an óige.

Dá mbeadh agam coite 's rámh
D'iomairfinn liom ar dhroim a' tsnáimh,
'S mé 'dúil as Dia go sroichfinn slán
'S go bhfaighinn bás in éirinn.

Notes: "Abair Amhrán "credits S. Mac Ambróis with authorship verse 2) Bun Abhainn Doinne = cushendall, Co Antrim - northern pronounciation of "abhainn" resembles "Owen" so I hope I'm not mixing it up with "Eoghain"

3) * alternatively, 'péin' or 'fhéin' - same meaning, 'fh' is pronounced 'h' in this case, though it is often silent

rough translation 1) If I were in Aird a' chumhaing, beside that distant mountain, There's seldom a Sunday that I wouldn't visit the cuckoo's glen
2) Many's the Christmas/December I spent in Cushendun, playing hurley on the strand, My white caman (hurley stick) in my fist.
3) I'm so forlorn here alone that I don't even notice the sounds of the cockerel (woodcock?), the blackbird or the corncrake, Not even the swan, the thrush or the snipe; I don't even notice/recognise Sunday
4) This is the eternal struggle with temptation [to seek greener pastures?].
It would entice the lamb from the ewe, and it took from me my youth.
5) If I had a boat and oars , I would row over the crest of the tide, Trusting to God that I would arrive safe and that I would (eventually)die in Ireland.

á = a/= á é = e/= é í = i/ = í ó = o/ = ó ú = u/ = ú [