The Mudcat Café TM
Thread #49101   Message #740907
Posted By: GUEST
02-Jul-02 - 04:14 PM
Thread Name: ar Eirinn ni neosfainn ce hi - Trans
Subject: RE: ar Éirinn ní neosfainn cé hí - Trans
nôs hĭny, if we all remember our gradeschool shorts and longs!