The Mudcat Café TM
Thread #49101   Message #740935
Posted By: beachcomber
02-Jul-02 - 04:48 PM
Thread Name: ar Eirinn ni neosfainn ce hi - Trans
Subject: RE: ar Éirinn ní neosfainn cé hí - Trans
My tuppence worth (What it's worth)

'S ar air-ann nee no-s hing kay hee !

Try it !

beach