The Mudcat Café TM
Thread #52311   Message #800274
Posted By: GUEST,Martin Ryan
10-Oct-02 - 09:06 AM
Thread Name: Lyr Add: Eoghan Coir /Owen Coir
Subject: RE: Lyr Add: Eoghan Coir /Owen Coir
Verse 1:

Nach é seo an sgéal deachrach san tír seo
I n-anacair chroí 'gus brón
Ó fhágas tú Creagán an Líne
Go dté tú go dtí an Fál Mór?
A leithead de sgreada 's de chaoine
Níor chualaidh tú ariamh go fóill
Cidh níl again-ne aon iongna,
Ó cailleadh, fairíor! Eoghain Cóir!


Regards

p.s. Not Opera's fault either - I'd lost my keyboard shortcut settings.