The Mudcat Café TM
Thread #52311   Message #800301
Posted By: GUEST,Martin Ryan
10-Oct-02 - 09:53 AM
Thread Name: Lyr Add: Eoghan Coir /Owen Coir
Subject: RE: Lyr Add: Eoghan Coir /Owen Coir
verses 2,3

Bhí grá agus gean ag gach n-aon air
An seanduine críon 's an t-óg
Bhí an saidhbhir 's an daidhbhir i ngnaoi leis
Mar gheall ar a chroí maith mór
Le togha 'gus le rogha na t'íre
Do chaitheadh sé píosa óir
'S le daoine bocht' eile níor spíd leis
Buidéal den tsíbín d'ól

Tá Antoine Ó Gabháin a' caoine
'S ní bheidh Seán Ó Baoghail i bhfad beó
Ó cailleadh a gcaraid san tír seo
'Sé d'fhágaibh a gcroí faoi bhrón.
I n-anacair chathair níor síneadh
'Sé mheasaim, fá líag ná fód
Aoinneach ba mheasa don dís-se
Ná an duine bocht maol, Eoghan Cóir!

Regards