The Mudcat Café TM
Thread #52311   Message #800323
Posted By: Fiolar
10-Oct-02 - 10:20 AM
Thread Name: Lyr Add: Eoghan Coir /Owen Coir
Subject: RE: Lyr Add: Eoghan Coir /Owen Coir
Many thanks to Martin for posting the translation of "Eoghan Coir." It's a good many years since I learned it at school. It is probably one of the most beautifully crafted pieces of satire, (if indeed not the best) ever written in the Irish language. "Eoghan Coir" was one of the meanest landlords ever to draw breath and Richard did a beautiful hatchet job.

Here is the full Irish version.


Eoghan Cóir

1.

Nach é seo an scéal deacrach sa tír seo,

In anacair chroí agus bróin,

Ó fhagas sé Creagán an Líne

Go dté sé go dtí an Fál Mór

A leithéid de screadadh 's de chaoineadh

Níor cluineadh sa tír seo fós,

Cé nach bhfuil again aon ionadh

Ó cailleadh, faraor! Eoghan Cóir.


2.

Bhí gnaoi agus gean ag gach n-aon air,

An seanduine críon 's an t-óg,

Bhí an saibhir 's an daibhir I ngrá leis

Mar gheall ar a chroí maith mór;

Le togha agus rogha na tíre

Do chaitheadh sé píosaí óir

Is le daoine bocht' eile níor spíd leis

Buidéal on síbín d'ól.


3.

Tá Antaine Ó Gabhain ag caoineadh

'S ní bheidh Seán Ó Baoill I bhad beo,

Ó cailleadh a gcaraid sa tír seo

'Sé d'fhága a gcroí faoi bhrón;

In anacair chatha níor síneadh,

'Sé mheasaim, faoi liag ná fhód

Aon neach ba mheasa don dís seo

Ná an duine bocht maol Eoghan Cóir.


4.

Ba ró-mhaith ag tógáil an chíos' é

Ba bheag aige mí nó dhó

Go ndíoltaí an bhó ar an aonach

Nó an giota do bhíodh sa seol.

'Sé dúirt Séamas Pheadair Mhic Riabhaigh,

Is é ag agairt ar Rí na nDeor –

De réir mar bhí seisean le daoine

Gurb amhlaidh bheas Críosta dhó.


5.

Aon agus seacht insa líne

Agus oct do cuir síos faoi dhó

Trath ghlac seisean cead lena dhaoine,

Agus níor labhair sé gíog níos mó.

Tá sé go dearfa scríofa

Gur talamh is críoch gach beo

Is chomh fada is bheimid sa saol seo

Ca miste dhúinn braon beag d'ól.