The Mudcat Café TM
Thread #52311   Message #800969
Posted By: Brían
11-Oct-02 - 08:35 AM
Thread Name: Lyr Add: Eoghan Coir /Owen Coir
Subject: RE: Lyr Add: Eoghan Coir /Owen Coir
I have a couple more verses from the singing of Micheál Ó Seighin who has been living in Erris since 1962. He specializes in the half-forgotten songs of Erris and has been responsible for the revival of many of thise songs. It's on the CD Glór Mhaigh Eo. Here are verses four and six:

Is é raibh de mhairg an tsaol ann,
Dá gcastaí leis aoileann óg.
Mheallfadh sé leis í san oíche
Gó bhfaigheadh sé i gcois íseal póg.
Bheadh sé de shearc ina chroí istigh
Go n-altfadh sí líonta mór'
Is ag séanadh na clainne údaí a bhíodh sé,
Cé gur fairsing sa tír a bhí phór.

Bréag atá siadsan a deanamh:
Níor cailleadh an fear gnaoi go fóill,
Ach chuaigh sé ar cuairt chun a ghaolta,
Go bhfeicfeadh sé an ríocht is mó.
Má thigeann sé ar ais chun an tsaoil seo,
Ní thiomáinfidh sé chíoche aon bhó,
Ach cuirfimid amach as an tír é
Is an leanbh Ó Baoill a bheas leo

Brían