The Mudcat Café TM
Thread #28091   Message #806805
Posted By: Snuffy
19-Oct-02 - 03:21 PM
Thread Name: Lyr Req: Calon lan
Subject: Lyr/Tune Add: CALON LÂN
CALON LÂN has made it into the new DT but under the title CALON LIN!!!!!!! But only in two English translations. There is neither the tune nor the original Welsh words. Here's both.

CALON LÂN

Nid wy'n gofyn bywyd maethus
Aur y byd na'i berlau mân,
Gofyn wyf am galon hapus,
Calon onest, Calon lân.
Calon lân yn llawn daioni
Techach yw na'r lili dlos
Does ond Calon lân all ganu
Canu'r dydd a chanu'r nos.
Pe dymunwn olud bydol,
Edyn buan ganddo sydd,
Golud calon lân rhinweddol,
Yn dwyn bythol elw fydd.

Hywr a bore fy nymuniad
Gwyd i'r nefar edyn cân,
Ar i Dduw, er mwyn fy Ngheidwad
Roddi imi galon lân

MIDI file: CALONLN.MID

Timebase: 480

Text: @KMIDI KARAOKE FILE
Tempo: 120 (500000 microsec/crotchet)
Key: A
TimeSig: 3/4 18 8
Name: Calon Lan
Start
0000 1 64 105 0239 0 64 000 0001 1 69 080 0239 0 69 000 0001 1 73 105 0719 0 73 000 0001 1 69 080 0239 0 69 000 0001 1 71 080 0239 0 71 000 0001 1 73 080 0239 0 73 000 0001 1 69 105 0479 0 69 000 0001 1 66 080 0479 0 66 000 0001 1 66 080 0239 0 66 000 0001 1 66 080 0239 0 66 000 0001 1 64 105 0719 0 64 000 0001 1 69 080 0239 0 69 000 0001 1 74 080 0239 0 74 000 0001 1 73 080 0239 0 73 000 0001 1 73 105 0479 0 73 000 0001 1 71 080 0479 0 71 000 0001 1 64 080 0239 0 64 000 0001 1 69 080 0239 0 69 000 0001 1 73 105 0719 0 73 000 0001 1 69 080 0239 0 69 000 0001 1 71 080 0239 0 71 000 0001 1 73 080 0239 0 73 000 0001 1 69 105 0479 0 69 000 0001 1 66 080 0479 0 66 000 0001 1 69 080 0239 0 69 000 0001 1 66 080 0239 0 66 000 0001 1 64 105 0719 0 64 000 0001 1 69 080 0239 0 69 000 0001 1 69 080 0239 0 69 000 0001 1 68 080 0239 0 68 000 0001 1 69 105 0959 0 69 000 0001 1 73 080 0239 0 73 000 0001 1 69 080 0239 0 69 000 0001 1 76 105 0719 0 76 000 0001 1 73 080 0239 0 73 000 0001 1 71 080 0239 0 71 000 0001 1 69 080 0239 0 69 000 0001 1 69 105 0479 0 69 000 0001 1 68 080 0479 0 68 000 0001 1 71 080 0239 0 71 000 0001 1 73 080 0239 0 73 000 0001 1 74 105 0719 0 74 000 0001 1 74 080 0239 0 74 000 0001 1 73 080 0239 0 73 000 0001 1 71 080 0239 0 71 000 0001 1 73 105 0959 0 73 000 0001 1 64 080 0239 0 64 000 0001 1 64 080 0239 0 64 000 0001 1 66 105 0719 0 66 000 0001 1 66 080 0239 0 66 000 0001 1 68 080 0239 0 68 000 0001 1 68 080 0239 0 68 000 0001 1 69 105 0479 0 69 000 0001 1 71 080 0479 0 71 000 0001 1 69 080 0239 0 69 000 0001 1 71 080 0239 0 71 000 0001 1 73 105 0719 0 73 000 0001 1 69 080 0239 0 69 000 0001 1 71 080 0119 0 71 000 0001 1 69 080 0119 0 69 000 0001 1 68 080 0239 0 68 000 0001 1 69 105 0959 0 69 000
End


X: 235
T:Calon Lan
M:3/4
L:1/8
K:A
EA|c3 A Bc|A2 F2
w:Nid wy'n go-fyn byw-yd maeth-us
FF|E3 A dc|(c2 B2)
w:Aur y byd na'i ber-lau mân_
EA|c3 A Bc|A2 F2
w:Go-fyn wyf am ga-lon ha-pus,
AF|E3 A AG|A4 ||
w:Ca-lon on-est, Ca-lon lân.
cA|e3 c BA|A2 G2
w:Ca-lon lân yn llawn dai-on-i
Bc|d3 d cB|c4
w:Tech-ach yw na'r li-li dlos
EE|F3 F GG|A2 B2
w:Does ond Ca-lon lân all gan-u
AB|c3 A(B/2A/2)G| A4 ||
w:Can-u'r dydd a chan_-u'r nos.


WassaiL! V