The Mudcat Café TM
Thread #53420   Message #822136
Posted By: George Seto - af221@chebucto.ns.ca
09-Nov-02 - 07:20 AM
Thread Name: Lyr Req: Thugamar fein an samhradh linn
Subject: Lyr Add: THUGAMAR FÉIN AN SAMHRADH LINN
I found it here:

Summer

THUGAMAR FÉIN AN SAMHRADH LINN / WE BROUGHT THE SUMMER WITH US

1. Thugamar féin an samhradh linn
Thugamar féin an samhradh linn
Samhradh buí ó luí na gréine
Thugamar féin an samhradh linn

2. Samhradh samhradh bainne na ngamhna
Thugamar féin an samhradh linn
Samhradh duilliúir thugamar an chraobh linn
Thugamar féin an samhradh linn

3. Bábóg na Bealtaine,maighdean an tSamhraidh
Suas gach cnoc is síos gach gleann
Cailíní maiseacha bán-gheala gléasta
Thugamar féin an samhradh linn

4. Thugamar féin an samhradh linn
Thugamar féin an samhradh linn
Samhradh buí o luí na gréine
Thugamar féin an samhradh linn

1. We brought the summer with us
We brought the summer with us
Summer golden in the setting sun
We brought the summer with us

2. Summer summer milk from the calves
We brought the summer with us
Summer greenery branches carried with us
We brought the summer with us

3. The Mayday doll maiden of the summer
Up every hill down every glen
Graceful girls all dressed in white
We brought the summer with us

4. We brought the summer with us
We brought the summer with us
Summer golden in the setting sun
We brought the summer with us