The Mudcat Café TM
Thread #37085   Message #827566
Posted By: masato sakurai
15-Nov-02 - 10:22 PM
Thread Name: Origins: Castle of Dromore
Subject: Lyr Add: THE CASTLE OF DROMORE (Boulton & Irish)
From Songs of the Four Nations, 2nd ed., edited by Harold Boulton (J.B. Cramer, 1892, 215-220; with music):

   THE CASTLE OF DROMORE
      (Irish Lullaby)
   Englsih words by Harold Boulton
   Irish translation by Dr. Douglas Hyde
   Old Irish Air
   Arranged by Arthur Somervell

October winds lament around the Castle of Dromore,
But peace is in her lofty halls, *mo páiste veg asthore;
Though autumn leaves may droop and die, a bud of spring are you--
Sing hushabye lullaloo lo lan, sing hushaby lullaloo.

Bring no ill-will to hinder us--my helpless babe and me,
Dread spirits all of the Blackwater, Clan **Eoghan's wild banshee;
For Holy Mary, pitying us, in heaven for grace doth sue--
Sing hushabye lullaloo lo lan, sing hushaby lullaloo.

Take time to thrive, my rose of hope, in the garden of Dromore;
Take heed, young eaglet, till your wings have feathered fit to soar.
A little rest, and then the world is full of work to do--
Sing hushabye lullaloo lo lan, sing hushaby lullaloo.

*Literally, "Little child, my treasure."
**Eoghan = Owen.

CAISLEÁN AN DROMA-MHÓIR

Tá gaotha an gheimhridh sgallta fuar, thart thimchioll an Drom'-mhóir,
Acht ann sna alla ta siothchán, mo phaisde beag astor,
Ta gach sean-duilleog dul air crith, acht is og an beannglan thu,
Seinnfimid lóithín ló ló lán, lóithín a's lul la lú.

Nár thig aon droch-rud idir mé's mo naoidheanán gan bhrón,
Nar thig aon tais ó'n Abhainn Mhóir na Bean-sidhe Chloinne Eoghain,
Tá Muire Máthair ós ár g-cionn ag iarradh grása duinn;
Seinnfimid lóithín ló ló lán, lóithín a's lul la lú.

A Róis mo chroídhe, a Slaithín ur a's gharrha an Drom'-mhóir,
Bí ag fás go mbeídh gach cleite beag mar sgiathán iolair mhóir,
Agus léim ann sin air fad an t-saoghail, oibrigh a's saothraigh clú;
Seinnfimid lóithín ló ló lán, lóithín a's lul la lú.

~Masato