The Mudcat Café TM
Thread #11241   Message #83683
Posted By: Philippa
03-Jun-99 - 11:05 AM
Thread Name: Lyr Req: Translation of Jimmy mo mhile stor?
Subject: Lyr Add: JIMMY MO MHÍLE STÓR (from D. Ó Muirithe)
from D. Ó Muirithe. "an t-Amhrán Macarónach":
JIMMY MO MHÍLE STÓR

Bliain an taca seo d'imigh mo ghrá uaim féin,
Ní thiocfaidh sé abhaile go dtuga sé cúrsa an tsaoil,
Nuair a fheicead mo ghile rithfead le fuinneamh na chóir,
Agus clúdódh le mil é, is é Jimmy mo mhíle stór.

My love he's gone from me, no fairer than him can be found,
He'll never return until he course the wide world around.
When I'll see my love coming I'll crown him with laurel all o'er,
He's the neatest of lovers called Jimmy mo mhíle stór.

Bíonn mo mháthair is m'athair go síoraí ag bruíon liom féin,
Dá rá gur lem' boige do mealladh mé i dtús mo shaoil,
Mise dá fhulaingt go dubhach is ag sileadh na ndeor
Le cumann dom chumann, is é Jimmy mo mhíle stór.

My father and mother they never can give me ease
Since first my true love went from me to the seas,
I bear it with patience, shedding and sighing full sore,
lamenting the fate of Jimmy, mo mhíle stór.

A chailíní deasa, déanaigí brón díbh féin,
Mar go bhfuilimse fuirsithe stracaithe cráite ón saol.
thugas cumann do dhuine ba bhinne is ba bhreátha snó
Do chuaigh ar bord loinge uaim, is é Jimmy mo mhíle stór.

Rachadh go bun coille agus caithfeadh ann deireadh mo shaoil,
an ball ná labharfaidh aoinne eile, ach ceol na n-éan,
Ball ná sileann aon bhile ann, geimhreadh ná fómhar,
Ó chuaigh ar bord loinge uaim Jimmy mo mhíle stór.

I'll got to the greenwood and spend there all of my time,
where no man or mortal can ever disturb my mind,
Beneath the green willow I'll lament and sigh full sore,
And I'll wait on my pillow for Jimmy mo mhíle stór.

á = a/ = á
é = é
í = i/ = í
ó =o/ = ó
ú = u/ = ú