The Mudcat Café TM
Thread #270   Message #86809
Posted By: Philippa
15-Jun-99 - 08:15 AM
Thread Name: Lyr ADD: Wexford Carol
Subject: RE: wexford carol lyrics
a Chiaráin, Tá sonas orm le cluinnstin gur eirigh leat an t-amhrán a fháil. An bhfuil sé cosúl leis an "Coventry Carol" no nach bhfuil?
It's good of Ciarán to return and tell us his good news.