The Mudcat Café TM
Thread #54656   Message #873676
Posted By: GUEST,Philippa
24-Jan-03 - 08:11 AM
Thread Name: Lyr Req: Wexford Carol (in Irish)
Subject: RE: Lyr Req: Irish Language Wexford Carol
"Carúil Inis Córthaigh" [Enniscorthy (County Wexford) Carol] is on the CD "Ceol na Nollag" (Christmas music) issued in Dublin by Cló Chaisil in cooperation with Foras na Gaeilge. There is a book to go with the CD.

Cló Chaisil
179 Bóthar Ráth Maoinis Uach
Ráth Maoinis
Baile Átha Cliath 6
tel. (+353) 01-4960586

musicians: Aoileann & Maedbh Daltú, Cormac & Fionán de Barra, Niamh Ní Thuama

songs: Oíche Nollag, Carúil Inis Córthaigh, Oíche Chiúin (Silent Night), Dia do Bheatha, Don Oíche Úd i mBeithil, Suantraí na Maighdine, Adeste Fideles, Rug Muire Mac Do Dhia, An Drumadóirín (the Little Drummer Boy), Íosagán do Thainig Chugainn, An Leanbh Íosa, Suantraí ár Slánaitheora, Seol Chugainn Síocháin, Eipeafáine

music and singing not exceptional, but quite pleasant to listen to
The Enniscorthy Carol has a particularly nice air.