The Mudcat Café TM
Thread #54656   Message #899785
Posted By: Felipa
27-Feb-03 - 12:42 PM
Thread Name: Lyr Req: Wexford Carol (in Irish)
Subject: Lyr Add: CARÚL INIS CÓRTHAIDH / ENNISCORTHY CAROL
It's a complete (albeit slim) book of about 30 songs with lyrics, notation and colour pictures.
I'll send the sheet music for the Enniscorthy Carol to MMario for conversion and posting

CARÚL INIS CÓRTHAIDH
Enniscorthy Carol: traditional, via Fathair Patrick Cummins, translated by M Cavanagh

Ó, tagaig' uile is adhraigí
An leanbh cneasta sa chró 'na luí
Is cuimhnígí ar ghrá an Rí
A thug dár saoradh anocht an Naí.
'S a Mhuire Mháthair i bParrthas Dé,
Ar chlann bhocht Éabha guigh 'nois go caomh,
Is doras an chró na dún go deo
Go n-adhram' feasta Mac Mhuire Ógh.

I mBeithil thoir i lár na hoích'
Ba chlos an deascéala d'aoirí,
Go follas don saol ón spéir go binn
Bhí aingle 'canadh ó rinn go rinn.
"Ghluaisig' go beo," dúirt Aingeal Dé,
"Go Beithil sall is gheobhaidh sibh É
'Na luí go séimh i mainséar féir,
Siúd É an Meisias a ghráigh an saol."