The Mudcat Café TM
Thread #54656   Message #902348
Posted By: MMario
03-Mar-03 - 10:26 AM
Thread Name: Lyr Req: Wexford Carol (in Irish)
Subject: RE: Lyr Req: Irish Language Wexford Carol
The phrasing for above:

Ó, tag-aig' uil-e_is adh-rai-gí An lean-bh cneas-ta sa
chró_'na luí Is cuimh-ní-gí ar ghrá an Rí A thug dár saor-adh a
nocht an Naí. 'S_a Mhui-re Mháth-air i bParr-thas Dé, Ar
chlann bhocht Éa-bha guigh 'nois go caomh, Is dor-as_an chró na
dún go deo Go n-adh-ram' feas-ta Mac Mhui-re Ógh.

I mBeith-il_ thoir i lár na hoích' Ba chlos an dea-scéal-a
d'aoi-rí, Go foll-as don saol ón spéir go binn Bhí ain-gle 'can-adh ó
rinn go rinn. Ghluais-ig' go beo,_ dúirt Aing-eal Dé, Go_
Beith-il sall is gheobhaidh sibh É 'Na luí go_ séimh i
main-séar féir, Siúd É an Meis-ias a ghráigh an saol.