The Mudcat Café TM
Thread #57351   Message #904701
Posted By: GUEST,Philippa
06-Mar-03 - 08:39 AM
Thread Name: St Patrick's Day Songs ?
Subject: Lyr Add: DÓCHAS LINN NAOMH PÁDRAIG
specific mention of St Pat in The Dear Little Shamrock
St Patrick's Day
The Hat My Father Wore

here's one in Irish

DÓCHAS LINN NAOMH PÁDRAIG

Dóchas linn Naomh Pádraig
Aspal mór na hÉireann
Ainm oiric glégeal
Solas mór an tsaoil é
'S é a chloígh na draoithe
Croithe dúra gan aon mhaith
D'isligh dream an díomais
Tré neart Dé ár dtréanfhlaith.

Sléibhte, gleannta, máighe
'S bailte mór' na hÉireann
Ghlan sé iad go deo dúinn.
Míle ghlór dár naomh íl
Iarraimid ort, a Phádraig,
Guí orainne, Gaela,
Dia linn lá 's oíc
'S Pádraig Aspal Éireann.

the tune is published in Eithne and Brian Vallely, "Learn to Play the Fiddle with Armagh Piper's Club"