The Mudcat Café TM
Thread #57351   Message #904704
Posted By: GUEST,Philippa
06-Mar-03 - 08:46 AM
Thread Name: St Patrick's Day Songs ?
Subject: Lyr Add: DÓCHAS LINN NAOMH PÁDRAIG
some letters are missing above, in "dhíl" and "oíche2, second verse

Dóchas linn Naomh Pádraig
Aspal mór na hÉireann
Ainm oiric glégeal
Solas mór an tsaoil é
'S é a chloígh na draoithe
Croithe dúra gan aon mhaith
D'isligh dream an díomais
Tré neart Dé ár dtréanfhlaith.

Sléibhte, gleannta, máighe
'S bailte mór' na hÉireann
Ghlan sé iad go deo dúinn.
Míle ghlór dár naomh dhíl
Iarraimid ort, a Phádraig,
Guí orainne, Gaela,
Dia linn lá 's oíche
'S Pádraig Aspal Éireann.