The Mudcat Café TM
Thread #57710   Message #909267
Posted By: MMario
13-Mar-03 - 02:23 PM
Thread Name: Lyr Add: Races of Ballyhooly (Gaeilge)
Subject: RE: Lyr Add: Races of Ballyhooly (Gaeilge)
X:1
T:The Races of Ballyhooly /RÁISEANNA BHAILE ÁTHA ÚLA
I:abc2nwc
M:4/4
L:1/8
K:Ab
z6z(E/2 C/2)|A,3/2 A,/2 A, B, C E (D/2 C/2) (B,/2 A,/2)|B,2B3/2 c/2 B2B (3(A/2 B/2) c/2|
w:Tá_ scéal ag-am le hinn-sint is_ ná_ smaoin-idh gur bréag é, Cé_ gur
d c B A (F/2 A3/2) E C|A,2A3/2 B/2 A2A (E/2 C/2)|
w:fad-a táim-id síos_ aig-e síol-rach na méir-leach Beidh_
A, A, A, B, (C E) (D/2 C/2) (B,/2 A,/2)|B,2B3/2 c/2 B2B (3(A/2B/2c/2)|
w:próc-ad-óir-í Galld_-a_ go_ fann-lag gan éif-eacht Gan__
d c B A F A E C|A, A, A B A2A|A3/2 B/2 c d (e c) B A|
w: chlú, gan mheas, gan séan, gan rath, gan bia, gan deoch, gan ead-ach.
(A3/2 B/2) c d e2e3/2 c/2|d c d e (f3/2 e/2) d c|
w:Preabh-aidh in bhur seas_-amh is árd_-uídh bhur n~inn-tinn, Tá'n
B2f f f2E2|A3/2 B/2 c d e c B A|
w:deach-ú leis a' bhfán_ is gan fail chas-ta choíche air,
(d/2 c/2 d/2) e/2 (f/2 e/2 d/2) c/2 B2B (3(E/4G/4B/4)|
w:Ruaig-fim-id na h~Ór-ange-men 'gus déan__-faim-id__ a ndíb-irt; Beidh__
d B c A (F A) E C|B,2B3/2 c/2 B2B (3A/2(B/2c/2)|
w:min-is-try fé bhrón_ is a ndóir-se 'ca dún-ta 'S ba_
d c B A (F A) E C|A, A, A B A2A
w:bhinn-e leat an lá_ úd ná Ráis-eann-a Bh'lÁth' Úl-a

gif forwarded from philippa - I would assume from source in above post.