The Mudcat Café TM
Thread #57991   Message #915217
Posted By: Nigel Parsons
21-Mar-03 - 06:27 AM
Thread Name: Origins: rathlin bog / Rattlin' Bog / Rattling Bog
Subject: ADD: Y Pren ar y Bryn
Y PREN AR Y BRYN (the tree on the hill)
^^ (Traditional)

1, Ar y bryn 'roedd pren, O bren braf !
Y pren ar y bryn, a'r bryn ar y ddaear, a'r ddaear ar ddim.
Ffeind a braf oedd y bryn lle tyfodd y pren

2, Ar y pren ddaeth cainc, O gainc braf !
Y gainc ar y pren, yr pren ar y bryn, y bryn ar y ddaear, a'r ddaear ar ddim.
Ffeind a braf oedd y bryn lle tyfodd y pren.

3, Ar y gainc daeth nyth, O nyth braf !
Y nyth ar y gainc, y gainc ar y pren, y pren ar y bryn,
Y bryn ar y ddaear, etc.        

4, O'r nyth daeth wy, O wy braf !
Yr wy o'r nyth, y nyth ar y gainc,
Y gainc ar y pren, y pren ar y bryn, Y bryn ar y ddaear, etc.,

5, O'r wy daeth cyw, O gyw braf !
Y cyw o'r wy, yr wy o'r nyth,
Y nyth ar y gainc, y gainc ar y pren, y pren ar y bryn,
Y bryn ar y ddaear, etc.,
        
6, Ar y cyw daeth plu, O blu braf !
Y plu o'r cyw, y cyw o'r wy,
Y wy o'r nyth, y nyth ar y gainc,
Y gainc ar y pren, y pren ar y bryn
Y bryn ar y ddaear, etc.,        

7, O'r plu daeth gwely, O wely braf !
Y gwely o'r plu, y plu o'r cyw,
Y cyw o'r wy, yr wy o'r nyth, y nyth o'r gainc,
Y gainc o'r pren, y pren ar y bryn,
Y bryn ar y ddaear, a'r ddaear ar ddim.
Ffeind a braf oedd y bryn lle tyfodd y pren.

Notes: copied from "Welsh Folk Songs part 1" J Lloyd Williams and L.D.Jones (Llew Tegid)
The notes therein mention "Sung to Mr John Morris by Mr Richard Humphreys, Allt Goch, Festiniog... The idea has probably been borrowed from English sources but the air appears to be Welsh" (Welsh Folk Society Journal 1, p 41)

NP