The Mudcat Café TM
Thread #2351   Message #947886
Posted By: MMario
07-May-03 - 11:53 AM
Thread Name: Lyr Req: Seacht Suailci na Maighdine Muire
Subject: Tune Add: Seacht Suailci na Maighdine Muire
X:1
T:Seacht Suailci Na Maighdine Muire
T:The Seven Beatitudes of the Virgin Mary
N:Liam Ó Conchubhair collected this version in Rann na Feirste, County Donegal
N: from Derek Bell & Liam Ó Conchubhair, Traditional Songs of the North of Ireland
N:graphic of music sent by Philippa
Q:1/4=108
I:abc2nwc
M:4/4
L:1/8
K:D
z6zF|(B/2 B) (B/2 B) B B d c A|B (B3B) (c d) e|
w:An chéad_ suái_-lce 'fuair an Mhaigh-dean Bhean-nai_Nárbhí_ sin
f3f (e d) c d|B6d e|f3/2 f/2 f f (e d) (c d)|
w:féin an tsuái_-lce bhí mór?Suái-lce 'fuair sí ó na hAoo_ Mhac_
B F3-F3F|B B c d e c3|B6-B F/2 F/2|
w:ua-sal_Gur rug sí é i mbo-thán cró._ Sé is
B B2d c3A|B6d e|f f3e3f/2 e/2|
w:bean-nai a hAon Mac ógSé is bean-nai Naomh Mui-re
d6d e|f f2f e2e2|d (d c) B c3F/2 F/2|
w:Óigh Na seacht suái-lcí dá ndear-fá's amharc ar_ a h~éi-deadh; Go
(B3/2 B/2) c d e c3|B4-B2z2|B3c B3G|
w:bhfuigh_-thé go síor-ruí'n Ghlóir._Al-le-lu-i
B8|f3f e3(f/2 e/2)|d8|f3f e3(f/2 e/2)|
w:-a! Al-le-lu-i_-a! Al-le-lu-i!_
(d2c) B c2F2|B3(c/2 d/2) e3(d/2 c/2)|B8
w:Al_-le-lu-i! Al-le_-lu-i_-a!