The Mudcat Café TM
Thread #47855   Message #951632
Posted By: GUEST,Philippa
13-May-03 - 06:45 AM
Thread Name: Lyr Add: Little Priest (Irish) (An Sagairtin)
Subject: Lyr Add: AN SAGAIRTÍN (from Róisín Elsafty)
If you are looking for that other song, Gardaí an Rí, you are now better off looking up the (new) Mudcat thread rather than the other websites listed above.

Note – Often the diminutive '-ín', as in 'Sagairtín', 'Little Priest' or 'maithín', 'little mother' are terms of familiarity and endearment. It does not necessarily mean that the person is small physically!

Róisín Elsafty sings An Sagairtín on the CD she and her mother Treasa Ní Cheannabáin made (with a contribution also from little sister Naisrín Elsafty) "Irlande: L'art du Sean-Nós" (www.budamusique.com)

It is very similar to the versions from Áine Meenaghan and Máirtín Tom
Sheáinín Mac Donnchadha ("Bláth na hÓige", CIC) as posted above.

Róisín uses a more logical verse order, but it's still a bit odd to me that first
the woman tells how she fancies the priest (or student priest) and he tells
her that he isn't available because of his vocation, but then the rest of
the song has the man lamenting that he can't have the beautiful woman and
that she's gone away.

The verses in brackets are additional to the verses Róisín sings on the CD.

AN SAGAIRTÍN- Oíche Dhorcha version from Róisín Elsafty

Tá an óiche dorcha is tá sí fuar
Is tá sí a' goilliúnt ar mo chroí go mór
Mo stór a d'imigh uaim 's nach bhfuil le fáil
Is a bhéas a' goilliúnt orm nó go bhfaigh' mé bás.

Nach deas an sagairtín é stór mo chroí,
Nach beannaithe an pobal ina siúlann sé thríd,
Tá branda ó Mhuire aige is séala ó Chríost,
Is tá sé a triail [a' triall?] chun na coláiste.

Éist, a chailín deas, is ná caoin deoir,
Mar ní dhuitse a rugadh mé ná do aon bhean beo,
Ach baisteadh mé do leanbh dhuit le cúnamh Dé,
Is dhá mbeadh breith ar m'féala a'm ba leat mé fhéin.

[Ní dhearfainn tada leat ar a chúl a' chlaí,
Ní bhéinn i mo charaidh ag a té a bheadh i d'aghaidh,
Ach comhairle do leas sea gheobhfainnse uaidh,
'S mo chúig céad slán leat i ngach áit dá dtéir.

Tá fear is fiche acu in aon gheang amháin,
Sé an fear is deise acu ná mo mhíle grá,
Cúilín catach is baibín bán,
Sé an rós sa ngáirdín é dhá bhféadfaí é fháil.]

Chuaigh mé aréir chuig an doras úd thall
Is ghlaoigh mé i gcogar ar mo mhíle grá
'Sé dúirt a hathair liom nach raibh sí ann
Mar go raibh sí imithe go Meiriceá.

['S é 'n trua gan mise 'gus mo mhuirnín bán
Ar bhord na loinge a' tíocht anall.
Gaoth aduaidh 's an taoille a' trá.
'S deamhan a mbeadh '( fhio)s ag éinne go raibh muid ann.

Mo dhimiú dheachracht le lucht na mbréag,
Nacha ndunann siad féasta suas a mbéal,
Níor lúb mé 'n taiteann níor leaga mé ' féar,
Ach fós fhéin cuireadh me ó bhéal go béal.]

Ó níl mé tinn agus níl mé slán,
'S éard a dúirt mo mhuintirgo bhfaighinn-se bás,
A Dhia is a Chríost, nach mór an feall,
Bheith i ngrá le cailín 's gan í ann le fáil.