Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Pucan Mhicil Phaidin

GUEST,Tim Robinson 26 Feb 09 - 04:30 PM
MartinRyan 27 Feb 09 - 08:17 AM
GUEST 01 Mar 09 - 08:11 AM
MartinRyan 01 Mar 09 - 08:30 AM
GUEST,Donal 01 Mar 09 - 08:38 PM
MartinRyan 02 Mar 09 - 03:27 AM
GUEST,Tim Robinson 09 Mar 09 - 01:01 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Pucan Mhicil Phaidin
From: GUEST,Tim Robinson
Date: 26 Feb 09 - 04:30 PM

Can anyone give me the words of this traditional Irish language boat song from Connemara? Thanks.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Pucan Mhicil Phaidin
From: MartinRyan
Date: 27 Feb 09 - 08:17 AM

Hmmmm. I know the song you mean - and I think I might have a set of words picked up on an Irish course a while back. Not sure if I'll be able to find it.

You can find MP3 samples, at least, via Google, if that's any help. Several recorded versions available also.

Regards


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Pucan Mhicil Phaidin
From: GUEST
Date: 01 Mar 09 - 08:11 AM

Tim, I loved your books 'Stones of Aran' I and II [it's surely you] and tried hard to locate that lyric for you to no avail.   Hope someone else has more success.

CJ


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Pucan Mhicil Phaidin
From: MartinRyan
Date: 01 Mar 09 - 08:30 AM

If it IS that Tim, a visit or phonecall to Cló Iar-Chonnacht in Indreabhán would probably provide a solution promptly!

Regards

p.s. Agreed re the books, of course.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Pucan Mhicil Phaidin
From: GUEST,Donal
Date: 01 Mar 09 - 08:38 PM

The first version is from 'Croch Suas É': CIC 1986

The second is from 'Faoi Rothaí na Gréine': Coiscéim 1999PÚCÁN MHICIL PHÁIDÍN

1. Ó, is a Chríost, nár mhór an áilleacht, í Púcán Mhicil Pháidín,
An lá ar fhág sí Crompán Charna, is é 'na ghála mhór,
Ó, ní bréag atá mé a' rá libh, ach an fharraige bhí sí cáitheadh
Go dtitfeadh sé 'na bháisteach ar dhá thaobh an chuain.

2. Dul siar le droim an Mhaoilín bhí suas le míle daoine ann,
Bhí púcán Bhaibsín roimpi ann is í réitithe 'mach chun seoil,
Séard dúirt Mr. Casey as Muínis "tá sí déanta ó thogha na saortha,
'S níl aon bhád ar an líne seo a bhuailfeadh í 'un seoil."

3. Is i Roundstone lá 'r na mhárach, sea thosaigh an gleo is an sáraíocht,
'Gus d'ordaigh sagart Charna iad a chur timpeall Sceirde Móir,
Ní raibh na naoi gcinn timpeall thar cholbha Crua na Caoile,
Nuair a bhí púcán Mhuínse stríoctha is a cuid fear i dteach an óil.

4. 'S tá cailín deas óg in Árainn, a thug cúpla míle anall léi,
Thug sí grá do Mhicil Pháidín, seachas a bhfaca sí d'fhir fós,
Ach anois teacht d'Fhéile Phádraig, beidh eallach, ban is bád a'ainn,
Is tá fhios ag an saol láimhe nach dochar dhúinn braon 'ól.


1
A Chríost nár mhór an áilleacht í púcán Mhicil Pháidín,
An lá ar sheol sí amach as Arainn is ar ardaigh sí an crann nua.
Ní bréag ar bith a bhfuil ráite, le a fheabhas is a bhí sí ag cáitheadh,
Dá dteagadh sé ina bháisdgh ar dhá thaobh an chuain.

2
A samhail ní raibh le fáil, ach ar nós an bhradáin fearna,
D'imeodh óna namhaid, is nár spáráil a dhíol siúil,
A fheabhas is a bhí sí déanamh, nuair a sháigh sí suas sa ngaoith,
Is go mba ghearr leis an slua sí í nuair a bhog sí léi chun scóid.

3
A Chríost nár mhór an áilleacht í maidin lá na rástaí,
Nuair a d'fhága sí céibh Charna is é ina ghála mór,
Maidin lá ar inháireach, is ea a thosaigh an g'leo is an táirm,
Is gurb éard dúirt sagart Charna muid a chur go Sceirde Mór.

4
Aniar ó Leac na gCáorach is ea a sháigh sí suas sa ngaoith,
Is na farraigí a bhí ina timpeall gur imigh sí ina ceo.
Níl ceann de na seacht gcinn úd, a bhí anuas ó Chruaich na Caoile,
Mar bhí púcán Mhaínse i dtír ann is a cuid fir amuigh ag ól.

5
Bhí tuilleadh is míle daoiní ina seasamh ar Chruaich na Caoile,
Mar bhí púcán Mhaínse stríoctha agus bhí sí déanta le haghaidh an tsiúil,
Is gurb éard dúirt Casey Mhaínse ó ghlan sí Cruach na Caoile,
Nach raibh aon bhád seoil déanta a bhuailfeadh í sa siúl.

6
Is éard é Micil Pháidín buachaillín ciúin, mánla,
De réir mar dúirt na mná linn go mba lách é i dteach an óil,
Bhí eolas ag gach dream air i dtaobh athar agus máthar,
Is gur fíor go gcroithfí láimh ag gabliáil sráid an bhaile mhóir.

7
Tá cailín óg in Arainn a bhfuil bó agus céad i ndán di,
Is thug sí searc is grá dhó seachas a bhfaca sí d'fhir fós,
Anois ag tíocht don Mhárta, beidh eallach, bó is báid againn,
Is nach bhfuil a fhios ag an saol Adhaimhe go bhfeilfeadh dhúinn braon a ól.

8
Is anois ó tá sé ráite, is an eala tarraingthe,
Scéala a theacht as Malbay ag iarraidh leathbhád seoil.
Is gurb éard dúirt Micil Pháidín: 'Ní raibh suim dhá phínn sa ngeall aige,
Ach a bhrataichín a bheith ardaithe an chaoi nach gcaillfeadh sí an report.'

9
Aniar ó Leac na gCaorach, tá an eala seo stríoctha,
Níor bhuail sí meilsceán Mhaínse ó tháinig sí san áit,
Mar bhí an figure aici is an form ó Prime Minister Chionn tSáile,
Is gur ina pabhsae álainn a fágadh í ag gardáil Bhéal an Chuain.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Pucan Mhicil Phaidin
From: MartinRyan
Date: 02 Mar 09 - 03:27 AM

Míle buíochas.

Interesting pair of versions.

Regards


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Pucan Mhicil Phaidin
From: GUEST,Tim Robinson
Date: 09 Mar 09 - 01:01 PM

Many thanks to Donal and to you all. I've been writing about the launch of Saor-Raidió Chonamara in Ros Muc (as part of vol 3 of my ongoing Connemara book). here's the passage:
The equipment was discreetly concealed in the attic of the nearby pub, Tigh Mhadhcó; the Gardaí must have known this, but refrained from too pressing enquiries. (In fact according to Seosamh Ó Cúaig the sergeant was in the bar downstairs watching 'The Six Wives of Henry VIII' on TV, when owing to some technical error upstairs King Henry suddenly started to sing the Connemara boat-song 'Púcán Mhicil Phádraig'.)
I'm delighted to have the words. Glad pyu liked the books, too.
Thanks again
Tim


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 19 June 6:14 PM EDT

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.