Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Add: Na Lei O Hawaii (Song of the Islands)

Q (Frank Staplin) 30 Aug 09 - 02:06 PM
Q (Frank Staplin) 30 Aug 09 - 02:23 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Lyr Add: Na Lei O Hawaii (Song of the Islands)
From: Q (Frank Staplin)
Date: 30 Aug 09 - 02:06 PM

Lyr. Add: Na Leo O Hawaii (Song of the Islands)
Charles E. King, Hawaiian lyrics and melody.

1
Nani Hawai'i ka moku o
Keave
Lei ha'aheo i ka lehua
A me ka maile a'o
Pana'ewa.
2
Kilakila o Maui lâ iâ
Halekalâ
Ua kapu roselani
A no'u ho'okahi wale nô
3
Ohu'ohu O'ahu i ka''ilima
He kohu manu ô'ô
Hulu melemele o ke
kuahiwi.
4
Lei Kaua'i i ka mokihana
Laua'e o Makana
'O ka'u aloha nô ia
5
Kaulana Moloka'i i ka ulu
kuku'i
O Lanikaula
A me ka wai lele a'o
Moa'ula.
6
O Ni'ihau, Kaho'olawe,
Lâna'i
Ho'oheno me ka pûpû
Ka hinahina me ke
kauna'oa.
7
Ha'ina 'ia mai ana ka
puana
Lei o Hawai'i
Nâ lei o Hawai'i e ô mai.

"Song of the Islands"
(literal)
1
Beautiful Hawai'i, island of Keawe
Proud of its garland of lehua
And the mantle of Pana'ewa.
2
Grand is Maui with Haleakalâ
The sacred rose
Is for you alone.
3
Oah'u wears the 'ilima lei with pride
As beautiful as the manu ô'ô
The yellow bird of the mountains.
4
'Kaua'i's garland is the mokihana
Laua'e of Makana
The admiration of my heart.
5
Famous is Moloka'i preserved by the kuku'i
Of Lanikaula
And the waterfall of Moa'ula
6
Ni'ihau, Kaho'olawe and Lâna'i
Cherish their garlands of pû'û shells
The hina and kauna'oa
7
Tell the refrain of
Leis of Hawai'i
Leis of Hawai'i, respond.

Na Lei O Hawaii
This site has a midi that follows the original melody, which has been much varied in the many interpretations on record.

' = glottal stop. Frequent in Hawaiian words.
lehua- red flowered shrub
MokuoKeawe- a high chief of the island of Hawai'i (the 'Big' island)
Pana'ewa- a forest in the Hilo district of the island of Hawai'i
Roselani (lokelani)- a pink flower of Maui.
Haleakalâ- the volcano of Maui ('house of the Sun')
'ilima- Yellow flower of Oah'u
mokihana- purple flower of Kaua'i
Makana- a district in Kaua'i noted for the fragrant laua'e fern.
kuku'i- green-flower of Moloka'i
Lanikaula- a prophet, his spirit preserved in the kuku'i trees of his grove.
Moa'ula- waterfall in Halawa Valley, east side of Lâna'i.
Kauna'oa- orange flower of Lâla'i.
Pûpû- white shell, famous for the shell necklaces only made with these shells.
Hinahina- flower of Kaho'olawe, gray.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Na Lei O Hawaii (Song of the Islands)
From: Q (Frank Staplin)
Date: 30 Aug 09 - 02:23 PM

Corrections-
Verse 2 Haleakalâ
Verse 6-
pûpû also hinahina (not hina)

Kauna'oa- orange flower of Lâna'i

Lehua- Assumes small tree proportions in some forests.
Kuku'i- a tree, the nuts often made into necklaces ('leis'). The oil in these nuts is very inflammable; in the old days the nuts could be used for light. If not properly cured for 'leis', the contents develop a horrible stink. The tree is common on a short trail to a waterfall above Honolulu.   

mele- music or song.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 16 July 3:05 PM EDT

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.