Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Req: amhrán hiúdaí phadaí eamoinn

GUEST,fíorghael 21 Oct 10 - 12:08 PM
GUEST 21 Oct 10 - 11:25 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Lyr Req: amhrán hiúdaí phadaí eamoinn
From: GUEST,fíorghael
Date: 21 Oct 10 - 12:08 PM

An bhfuil na focail ag duine ar bith den amhrán galánta seo a bhíonn ag Maighreád agus Tríona Ní Dhomhnaill? Anyone have the lyrics to this beautiful song? Maighreád and Tríona Ní Dhomhnaill sing it in honour of their uncle. Tá sé spéisialta ar fad.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: ADD: amhrán hiúdaí phadaí eamoinn
From: GUEST
Date: 21 Oct 10 - 11:25 PM

Tá Leac Shéamais sa cheann tráigh go huaigneach
Ó d'imigh tú uainne gan cháin
Níl anois insa tsruthán ach caoineadh
Ag éalú go ciúin síos an déan
Tá na sméara uilig feoite ar an chaorthann
Níl cuideachta féin fán lic bháin;
Ó tá tocht agus smúid ar do chairde,
'S tú sínte ar an mhalaidh faoi chlár.

A Hiúdaí na gcuirlin dubh dualach,
Nach trua dúinn anseo in do dheoidh
Nach dona mar cloíodh do chaoinchorp
I gcéin uainn i gcoire Loch Awe
Ó tháinig do scairt insan oíche
Bhí corrán an bháis i do chomhair.
Ó mo thrua nach dtáinig do tharrtháil
Ach do chairde ag sileadh na ndeor

Tá do bhean is do chlann do do chaoi-se
Agus beidh nó go dté siad faoi chré;
Do dhís bheag leanbh 'thug gean duit
Nach bhfeiceann siad thú lena ré.
Tá do mháthair faoi ghruaim is í cráite
Ach agraimid uile Mac Dé
Go bhfuil tusa go hard insna Flaithis
I bParthas na naomh faoi réim.


Leac Shéamais by the shoreline lies lonely
Since you we held dear are now gone
There's nothing in the stream now but weeping
As quietly it runs down the strand.
On the rowan the berries are withered
There's no company around the Leac Bhán
Your friends are both stricken and silent
For under boards you'll lie stretched from now on

O Hiudai with hair black and curling
Desolation came over us all
When we heard how your body was broken
Far away in the glen of Loch Awe
Your call it came in the night time
When the sickle of death cut you down
My heart's pity that help never reached you
and your friends were left here to mourn.

Your wife and your family lament you
As they will till they go to the grave
Your two small children who loved you
Who never will see you again.
Your mother's tormented with sorrow
But to God's Son all of us pray
That you are now above us in Heaven
In Paradise with the saints.


    Thank you very much for the lyrics, but please note that anonymous posting is no longer allowed at Mudcat. Use a consistent name [in the 'from' box] when you post, or your messages risk being deleted.
    Thanks.
    -Joe Offer-


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 22 July 7:09 AM EDT

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.