Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Req: Tuireamh Mhic Fhinín (Sheáinín) Dhuibh

GUEST,Dónall Ó Dúill 30 Jun 11 - 12:17 PM
GUEST 01 Jul 11 - 01:15 PM
GUEST,Philippa 06 Jul 11 - 12:14 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Lyr Req: Tuireamh Mhic Fhinín (Sheáinín) Dhuibh
From: GUEST,Dónall Ó Dúill
Date: 30 Jun 11 - 12:17 PM

I am looking for help with a verse of a song in Irish I have here, collected between 1914 and 1917 in BallyVourney called variously Tuireamh Mhic Fhinín Dhuibh or Tuireamh Mhic Sheanáin Dhuibh.

Comhaltas recording of Tuireamh Mhic Sheanáin Dhuibh (4:33)

I have found all the original verses save one, and as they all connect I would really like to be able to figure out the missing one.

M'osna tri luimneach, Connacht, agus Cléir le cumha,
Go Corcaigh na loingeas, agus thar tonnaibh dhá dtéinn de shúil,
Ár gcróbhaire coimhthigh, fear ionaid na laoch fuair clú,
Go tearmann luige agus na cruinne go léir san úir
San úir ó

San úir ó cuireadh binn bhuartha agus scéimh na mumhan
Go dubhach gach duine agus gur imigh ár gcléir bunoscionn,
Ár ngúistis coimthigh, ár mbreitheamh a réidheadh ár gcúis
Ár gcaraid, ár gcuspa, ár gcoiste agus ár laoch fuar clú
Clú ó

Clú agus ceannas bhi agat ón Rí nGlórmhar,
A bhi ar do ghclacaibh I ngan fhios do rí cóige,
Níl tuath ná cathair fé bhrathaibh ag rí seoirse
Ná gur dubhach an teaspa is a mbailte go síor bhrónach
Brónach ó

Is brónach atuirseach ó chreachain go léim lárach
'S is buartha banba ó chaiseal go béal béarnais
Tá dúthaigh chairbre ar lasadh gan scéimh áthais
Is mo dhubhach Rath Canna gur cailleadh ár laoch láidir
Láidir ó

Ba laidir coimthigh ár gcuspa is ba leathan lúfar
A mharcaigh na gcumann, go gcritheadh an talamh fútsa
Ni raibh eagla dlithe ná clipeadh ar do bhaile dhúchais
Ach id charaid mar oscar a chuireadh na creacha ar gcúlaibh
Ar gcúl ó

<-----Missing Verse tying gCúl and Dubh together----->

Is dubh dorcha fé scamaillaibh to na spéartha chugainn
'S nil easpa ná uireasa ar chnocaibh ná ar sléibhte dubha
Ach ar éagan an rí gur mhinic an t-éirleach súl
Is m'osna trí luimneach tusa go tré san úir

I have a recorded version from the comhaltas archives here but I cannot figure out what they are saying through the static.

Comhaltas recording of Tuireamh Mhic Sheanáin Dhuibh (4:33) (you have to log in to hear the whole thing, and the problem verse starts at about at 4:33)

Anyone able to help? GRMA
Dónall


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Tuireamh Mhic Fhinín (Sheáinín) Dhuibh
From: GUEST
Date: 01 Jul 11 - 01:15 PM

any help from anyone?


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Tuireamh Mhic Fhinín (Sheáinín) Dhuibh
From: GUEST,Philippa
Date: 06 Jul 11 - 12:14 PM

I haven't listened to the song and won't be able to today -- also I probably wouldn't be able to decipher even as well as you can.

You could probably get in touch with Séamus Mac Mathúna via Comhaltas. Séamus Mac Mathúna's son is a singer as well. Or you might try contacting Peadar Ó Riada in Cúl Aodha, Co Cork. singer Iarla Ó Lionard is also from Cúl Aodha.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 21 September 2:19 AM EDT

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.