Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Phonetic in Irish October Winds

GUEST,mg 10 Nov 12 - 10:07 PM
mg 11 Nov 12 - 12:24 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Phonetic in Irish October Winds
From: GUEST,mg
Date: 10 Nov 12 - 10:07 PM

I have such a terrible ear for languages..I have to see stuff written out phonetically..could anyone help with October Winds? It is so pretty. Thanks.

1. Tá gaotha an gheimhridh sgallta fuar,

Thart thimchioll an Drom'-mhóir,

Ach ann sna halla tá siothchán,

A pháiste gheal a stóir.

Ta gach sean-duilleog dul air crith,

ach is og an beannglan thú,
CurfáSeinimis lothin lú ló lan

Seinim loithin lú ló

2. Nár thig aon droch-rud idir mé's

mo naoidheanán gan bhrón,

Nar thig aon tais ó'n Abhainn Mhóir

na Bean-sidhe Chloinne Eoghain,

á Muire Máthair ós ár g-cionn

ag iarradh grása duinn;

Curfá

3. A Róis mo chroídhe, a Slaithín ur

a's gharrha an Drom'-mhóir,

Bí ag fás go mbeídh gach cleite beag,

mar sgiathán iolair mhóir,

Agus léim ann sin air fad an t-saoghail,

oibrigh a's saothraigh clú;


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Phonetic in Irish October Winds
From: mg
Date: 11 Nov 12 - 12:24 PM

How about the second verse?


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 16 December 3:28 AM EST

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.