Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafesj

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Req: An Teicheadh go hEigipt

GUEST,Katie 03 Dec 12 - 11:29 PM
GUEST,Donal 04 Dec 12 - 09:23 PM
michaelr 04 Dec 12 - 10:50 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Lyr Req: An Teicheadh go hEigipt
From: GUEST,Katie
Date: 03 Dec 12 - 11:29 PM

Would anyone happen to have the lyrics for An Teicheadh go hEigipt? I've looked everywhere! On the internet that it.

Thanks for any help!

Katie


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: An Teicheadh go hEigipt
From: GUEST,Donal
Date: 04 Dec 12 - 09:23 PM

From Finola Ó Siochrú's 'Solas na Soilse' CD. Very appropriate for the time of year.
http://www.osiochru.com/


An Teítheadh go hEÍgípt

Ceol: Seán Óg Ó Tuama; Focail: Gan Ainm.

Tráth 'chuala Herod bhí laige's gruaim air
Gur rugadh an Rí a bhéarfadh bua air
in onóir, in uaisleacht, i gcumhacht, 's i méadacht,
Do líon lán-channcar fuatha 's éad é
'S nach trua sin!

Ba ghearr go dtáinig an t-aingeal 'na dhéidh sin,
Agus labhair go modhail leis Fhaoilinn déadghil;
'O, caithfidh sibh teitheadh le chéile go hÉigipt,
Nó is gairid go gciuinidh sibh feall is éigeart,
'S nach trua sin!

D'imigh an Triúr ar shiúl na hoiche,
An Naomh, an Mhaighdean agus Rí na Ríthe,
Gan charaid, gan stór, gan ór, gan eadáil
Ach Rí na bhFIaÍthsas, an leanbhán gléigeal,
'S nach trua sin!


The Escape to Egypt

Music: Seán Óg Ó Tuama; Words: Anon.

Once Herod heard that a King was born
To surpass him in honour, nobility, power and stature,
He was weak and gloomy.
He became filled with temper, hatred and envy,
What a pity!

Not long after that, the angel came
And spoke graciously to the bright-toothed beauty;
O, you must escape to Egypt together,
Dr else you will soon hear of treachery and injustice,
What a pity!

The three went to walk by night,
The saint, the Virgin and the King of Kings,
Without friend or store, gold or riches,
Except the King of Heaven, the bright baby,
What a pityl

Translation: Máire Úna Ní Bheaglaoích


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: An Teicheadh go hEigipt
From: michaelr
Date: 04 Dec 12 - 10:50 PM

Thanks, Donal! Hopefully Katie will come back to find this.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 18 April 8:02 AM EDT

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.