Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Req: Abhainn mhór na Déise

GUEST,Séamus 14 May 13 - 06:13 PM
GUEST 14 May 13 - 08:14 PM
GUEST,Séamus 15 May 13 - 03:52 AM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Lyr Req: Abhainn mhór na Déise
From: GUEST,Séamus
Date: 14 May 13 - 06:13 PM

Has anyone lyrics of Nioclás Tóibín's "Abhainn mhór na Déise"?
It might be known simply as "An Abhainn Mhór".
Many thanks ,
Séamus


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Abhainn mhór na Déise
From: GUEST
Date: 14 May 13 - 08:14 PM

Is this it?

Cois Abha Moire Na nDiese

1. Is róbhreá an dúthaigh ina mbéarfainn liom thú
Ar chois Abha Móire na nDéise.
Mar a mbíonn an smóilín is an lon go ceolmhar
'S fia na mbeann á thraochadh ann.
Bíonn torthaí cumhra ann ar chrannaibh á lúbadh
'S mil na gciar á thaoscadh ann;
An chuach gan amhras i dtúis an tsamhraidh
'S an traonach ag labhairt sa bhféar glas.

Ná pós aon smíste de bhodach críonna
Nó ní bheidh sé choíche ach ag plé leat.
Ag troid is ag bruíon leat de ló is d'oíche
'S ag casadh gníomhartha an tsaoil leat.
A chuid is a mhaoineach tuigirse i d'intinn
Gurb é seo an fhírinne a léim duit.
Ach gaibh le stuaire ó Chois Abha Móire
Ná ligfeadh a ghruaim le haoinne.

Is inis do d'athair nó do do mháthair,
Cé acu ab fhearr leat féineach
Mar ná fuilimse falsa, bocht ná cráite
'S ná raghad ar scáth aon scéil leat
Ach tá mé in amhras ná fuilirse i ngrá liom
Ar a mhairfíd go brách sa saol so
Mar d'imrís táiplis i bhfochair na bhfear ngalánta
Lucht Laidin' ard is Gréigis'.


It's a wonderful country that l'd take you to
By the Blackwater in the Decies
Where the thrush and the blackbird are singing
And they hunt the wild deer in the mountains.
The fruit on the trees is abundant
And the honey teems in the hives.
The cuckcoo sings in the summer there
And the comcrake still makes his shrill cries.

Now don't you wed a surly old man
For he'll never give over his carping,
Nagging and moaning by night and by day
And accusing you of sky-larking.
My dearest dear, now listen here,
The truth to you I'm telling:
Just wed a fine Blackhwater man.
Vou'll never rue your wedding.

Now tell your Da and tell your Ma
The man you choose to marry,
For I'm not false nor poor nor sad
And I'll not pretend nor tarry.
But I'll think you're not in love with me,
I'll wager my life it's true.
For you're playing draughts with the local toffs
Who know Greek and Latin too.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Abhainn mhór na Déise
From: GUEST,Séamus
Date: 15 May 13 - 03:52 AM

It is indeed, many thanks!
I heard it on Raidió na Gaeltachta's 'Ceol Binn óna Beanna' yesterday evening.
Not including Cois in the title would have impeded my search for lyrics!
Many thanks,
Séamus


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 23 January 12:27 AM EST

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.