Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Req: I ndúlaíocht an ghreimhridh

AmyLove 16 Dec 15 - 02:46 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Lyr Req: I ndúlaíocht an ghreimhridh
From: AmyLove
Date: 16 Dec 15 - 02:46 PM

I found a recording of I ndúlaíocht an ghreimhridh - In the Bleak Mid-Winter in Irish here:

I ndúlaíocht an ghreimhridh

I have these lyrics:

I ndúlaíocht an gheimhridh

I ndúlaíocht an gheimhridh le séideadh gaoithe is sioc,
Crua an talamh mar iarann an t-uisce féin ina leac;
Sneachta síobtha séidte ar thaobh na gcnoc is na ngleann,
I ndúlaíocht an gheimhridh i bhfad i bhfad ó shin.

Ní thig le neamh a choinneáil ní leor an domhan Dó féin;
Imeoidh talamh agus flaithis nuair a thiocfaidh sé i réim.
I ndúlaíocht an gheimhridh ba leor stábla íost',
Don Tiarna Dia Uilechumhachtach, Íosa Críost.

Is leor dó, a bhíonn seiribín a adhradh lá 'gus oích',
Mainséirín lán féir agus bainne cích';
Is leor sin dó, a dtiteann na haingil os a chomhair,
A dtabhrann damh, is asal is camal dó glóir.

Bhailigh aingil 's ardaingil ag tabhairt omóis dó,
Seiribín is saraifín 'na slóite ag tabhairt onór';
Is A Mháthair aoibhinn, an mhaighdean álainn óg,
Le grá Dá Mac ró-ionúin thug sí Dó póg.

Cad é a bhéarfainn d'Íosa mise atá beo bocht?
Dá mbeinn i m'aoire bhéarfainn uan anocht;
Dá mbeinn i m'ollamh léannta ba léir dom romham an tslí;
Cad é a bhéarfainn d'Íosa, bhéarfaidh mé mo chroí.

The singer in the recording sings the first stanza and then sings lyrics other than those I have. I'm hoping someone here has those other lyrics and will share them with me. Thanks so much.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 18 November 11:40 AM EST

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.