Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Tune Req: Muirnín na Gruaige Báine

AmyLove 27 Jan 16 - 12:56 AM
MartinRyan 27 Jan 16 - 04:45 AM
GUEST 27 Jan 16 - 06:43 PM
AmyLove 28 Jan 16 - 01:43 AM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Tune Req: Muirnín na Gruaige Báine
From: AmyLove
Date: 27 Jan 16 - 12:56 AM

I'm looking for a recording of the song Muirnín na Gruaige Báine.

Lyrics (found here):


Mo léan gan mé agus tú,
a mhaighdean óg gan chumha,
in oileánaibh dubha Loch Éirne;
nó faoi choillte dubha na slat
mar a ndéanaid na héanlaith nead,
agus fásach go barra géaga;
nó i ngleanntáinín cois cuain
mar a labhraíonn an chuach
'gus an fharraige ó thuaidh bheith taobh linn;
mise féin 's mo rún
gan codladh ann ná suan,
ach ag súgradh i gclúid a chéile.

Mo léan gan mé sa gcill
i bhfochair mo chairde gaoil,
nó i mullach cnoic ag déanamh árais,
sul fár tharla tú im líon
ag dúbailt cnead im chroí,
agus d'iompaigh tú mo dhlaoi mar airne;
cumann gearr ó mhnaoi,
ní mhaireann sé ach mí
mar shiolla den ghaoith Mhárta;
agus a stór, níor chóir mé a dhíol
mar gheall ar bheagán maoin'
'gus feasta liom bíodh t'intinn sásta.

Níor fhág mise baile cuain
ó Chorcaigh anuas
nó as sin go Cruach Phádraig,
thart ó dheas anuas
go Béal an Easa Rua
nár chaitheas ar mo chuairt ann ráithe;
mar shúil go bhfaighinn tuairisc
phéarla an chúil dualaigh
's í an ainnir rug bua thar mhná í;
is gur i dtórainn Chill Dá Lua
a scaras le mo ruan,
's í Muirnín na gruaige báine í.


And there look to be different lyrics for this song at duchas.ie:

first page

second page


Thanks so much for any help.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Tune Req: Muirnín na Gruaige Báine
From: MartinRyan
Date: 27 Jan 16 - 04:45 AM

Have you tried the online indices at Irish Traditional Music Archive ? A first run shows the song in a number of printed sources but no sound recordings. Their holdings are pretty comprehensive - as is the online catalogue, at this stage.

Regards


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Tune Req: Muirnín na Gruaige Báine
From: GUEST
Date: 27 Jan 16 - 06:43 PM

I have this song in several printed versions but no recording. The words in your link are much the same as in Walsh's Irish Popular Music.

This link, http://billhaneman.ie/AFH/AFH-VII.html, presumably from one of Captain O'Neill's books, compares the tune to that of Dobbin's Flowery Vale and there are several examples of that song on YouTube.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Tune Req: Muirnín na Gruaige Báine
From: AmyLove
Date: 28 Jan 16 - 01:43 AM

Martin and Guest,

Thanks for your responses. Seems like I'll have to wait on a recording of this song for the time being. I've found sources which provide the tune, so when I'm more confident of my pronunciation of Irish I'll simply sing it along with the tune.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 17 December 12:40 PM EST

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.