Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafesj

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Add: an Clar Bog Deil

keberoxu 15 Jun 16 - 06:30 PM
keberoxu 29 Jun 16 - 12:38 PM
Felipa 29 Jun 16 - 07:12 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum Child
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Lyr Add: an Clar Bog Deil
From: keberoxu
Date: 15 Jun 16 - 06:30 PM

Two verses, to start with -- feel free to contribute the rest.

AN CLAR BOG DEIL a/k/a Caiseal Mhumhan

[attributed by some to William English]

Phósfainn thú gan bha gan phunt i gan áireamh spré
A chuid den tsaoil gan toil do mhuintirr (sp?)
dá mb' áil leat mé
'S é mo ghalar dubhach gan mé is tú a ghrá mo chléibh
In gCaiseal Mhumhan 's gan de leaba fúinn ach clár bog déil

Searc mo chléibh a thug mé féin duit
is grá tri rún
Dá dtaga sé de chor sa tsaoil
dom mbéinn féin 'gus tú
Ceangal cléire eadriann araon
an fáinne clúth
'S dá bhfeicfinn féin mo ghrá ag aon fhear
gheobhainn bás le cumha

Most of the above comes from Traditional Slow Airs of Ireland, Ó Canainn.
However, the second FULL line of the first verse has been replaced with the one I heard on the sound recording.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: an Clar Bog Deil
From: keberoxu
Date: 29 Jun 16 - 12:38 PM

This verse comes from An Duanaire, Ó Tuama.

Siúil a chogair is tar a chodladh liom féin sa ghleann
gheobhaidh tú foscadh leaba fhlocais is aer cois abhann
beidh na srutha ag gabháil tharainn faoi ghéaga crann
beidh an londubh inár bhfocair is an chéirseach dhonn

(p. 280)


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: an Clar Bog Deil
From: Felipa
Date: 29 Jun 16 - 07:12 PM

gan toil do mhuintir (one r)
I would marry you without a dowry, my share of this world, without the consent of your people ...

I think I have lyrics of An Clár Bog Déil written down, will try to remember to compare them to what is already posted and share any new lines or verses.

sheet notation

Máiread Ní Mhaonaigh and Muireann Nic Amhlaoibh are among singers who have recorded this romantic song.

http://www.osiochru.com/content/searc-mo-chl%C3%A9ibh-lyrics - as sung by Finola O Siochrú :

Do phósfainn thú gan bó, gan punt, gan áireamh spré,
A chuid den tsaol le toil do mhuintire, dá mb'áil leat é.
Is é mo ghalar dúch gan mé agus tú, a ghrá mo chléibh
I gCaiseal Mumhan is gan de leaba fúinn, ach an clár bog déil.

Siúil, a chogar, is tar i m'fhochair go dtéam on ngleann,
Is gheobhaidh tú foscadh ar leaba an fhlocais agus aer cois abhann,
Beidh na srutha ag déanamh torainn faoi ghéaga crann
Beidh an londubh inár bhfochair is an chéirseach dhonn.

Searc mo chléibh do thugas féin duit agus grá trí rún
Dá dtagadh sé de chor sa tsaol, go mbéinn féin is tú
Ceangal cléire bheith eadrainn araon, leis an bhfáinne dlúth
Is dá bhfeicfinn féin mo ghrá ag aon fhear gheobhainn bás de chumha.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 24 June 10:19 PM EDT

[ Home ]

All original material is copyright © 2022 by the Mudcat Café Music Foundation. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.