Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Add: two Irish language songs Wedding in Cana

Felipa 12 Feb 17 - 08:44 AM
GUEST,Martin Ryan 13 Feb 17 - 03:26 AM
GUEST,Felipa 13 Feb 17 - 11:35 AM
Felipa 13 Feb 17 - 07:59 PM
Thompson 14 Feb 17 - 01:55 AM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Lyr Add: two Irish language songs Wedding in Cana
From: Felipa
Date: 12 Feb 17 - 08:44 AM

AN BHAINIS i gCÁNA

Bhí Íosa agus an Ógh nár dhána
Ar an bháinis phósta a bhí i gCána
Is theastaigh fíon ó fhear an fhéasta.
Is labhair an mháthair 's ba chiúin a béasa:
"A mhic mo chroí, ós tú 'tá críonna,
Tá an tigh seo buartha d'easpa fíóna,"
"Cad é sin dúinne,cúis na péine,
Ní tháinig m'uairse tús gach tréithe?"

D'éiririgh an Ógh, a thuill gach bua,
's le cumann an fhéasta ghlac sí trua'
"Ins an chruinniú seo tá buachaill bláfar,
Iarrse cuidiú air nó tá sé ámhar" [ámharach]
Ghlac lúchair mhór mhór an fear fán ní sin,
Is labhair sé go leataobhach le hÍosa;
"Tá mí chóngar fíona ins an áit seo,
Tá mé folamh, a mhic, is tá mé cráite."

S'éírigh sé suas gan scléip gan ionadh
Is dúirt leo na soithí bhí folamh a líonadh,
Líon siad suas le huisce lán iad,
Is bheannaigh seisean lena lémh iad,
Is rinne díbh fíón glan blasta láidir,
Is chuaigh a threis' os cionn an nádúir.
Sin an chéad mhíorúilt ' rinne Mac na hÓighe -
Go mola an saol Mac Rí na Glóire

---
These lyrics were published in Londubh an Chairn (editors Maighréad ní Annagáin & Séamus de Chlanndiolúin, 1927). The contributor had learned them from her mother, who learned them from her mother; which suggests this song dates back at least to early or mid 1800s. It appears to be of Ulster origin. To me it's very lighthearted for a religious song, but many people would say that "an inconvenience of wine" (míchóngar fíóna) is no laughing matter.

The only recording I knew of this song is from an Irish-medium choir based in Derry, N. Ireland : Cór an Ghrianáin on the cd "Fáilte roimh Íosagán".
I learned the song from choir member Risteard Mac Gabhann. The following is his TRANSLATION:

Jesus and the undemanding Virgin
Were at the wedding feast in Cana.
The host was in need of wine
The mother spoke in a discrete manner:
"Son of my heart, since you are wise,
This house is worried for the lack of wine."
"What is that to us, the cause of the concert,
My time, the beginning of all wonders, has not come?"

The Virgin, who possessed all gifts, got up,
And took pity on the wedding party.
"At this gathering, there is a beautiful lad,
Ask him for help for he is lucky."
The man was delighted by that,
And he spoke on the side to Jesus:
"There's a wine problem in this house,
I am empty, son, and I am greatly distressed."

He rose up without any show or fuss,
And told them to fill the empty vessels,
They filled them up with water,
And he blessed them with his hand,
And made of them clear, tasty, strong wine,
Whose strength was supernatural.
That was the first miracle performed by the Virgin's Son -
May the world praise the Son of the King of Glory.

-----
I see on Youtube - Peadar Ó Riada & Cór Cúil Aodha, from the album"Go mBeannaítear Duit, a Mhuire"; lyrics at Ag An bPósadh Bhí i gCána (The Blessed Wedding at Cana)

PÓSADH NAOMHTHA CÁNA

Ag an bpósadh bhí i gCána bhí Rí na ngrás ann i bpearsain,
É féin is Muire Máthair, is nárbh áluinn í an bhainfheis?
Bhí cuideacht ós cionn chláir ann, agun fíon orra i n-easnamh,
'S an t-uisge bhí h-árthaibh nár bh'áluinn é bhlaiseadh?

A Dhia dhíl, a Íosa, 's a Rí ghil na cruinne,
D'iomchuir an choróin spíne is iodhbairt na Croise,
A stolladh is a straoilleadh idir dhaoinibh gan cumann,
Na glasa do sgaoilis, a d'iadhadh n'ár gcoinnibh.

Is ró-bhreágh an stór tá ag Rígh na glóire dúinn i dtaisge,
A chuid fola agus feóla mar lón do na peacaigh'.
Ná cuirigidh bhur ndóchas i n-ór bhuidhe nó i rachmas
Mar is bréagán mar cheó é, seachas glóire na bhFlaitheas

notes from Godsongs website: "This Irish-language communion hymn about the miracle at the Wedding of Cana is included in Dánte Dé (published in 1928) where it is attributed "Ó na daoinibh" (from the people) Maighréad ní Annagáin (1875–1952)."


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: two Irish language songs Wedding in Cana
From: GUEST,Martin Ryan
Date: 13 Feb 17 - 03:26 AM

Interesting one, alright. I've never come across it.

Regards


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: two Irish language songs Wedding in Cana
From: GUEST,Felipa
Date: 13 Feb 17 - 11:35 AM

the "clickie" above will also lead you to a link to download sheet music for Pósadh Naomhtha Cána in pdf format

btw: bainis and bainfheis are the same word


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: two Irish language songs Wedding in Cana
From: Felipa
Date: 13 Feb 17 - 07:59 PM

In case you wish to look up the books, the correct title is Danta Dé, compiled by Úna Ní Ógáin and Riobard Ó Duibhir
And for Londubh an Chairn you will find two versions of the compilers names Margaret Hannagan; Séamus Clanndillon aka Maighréad Ni Annagáin; Séamus De Chlanndiolúin
Londubh an Chairn has tunes in "staff and sol-fa" notation according to online catalogues.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: two Irish language songs Wedding in Cana
From: Thompson
Date: 14 Feb 17 - 01:55 AM

Very nice, thank you!

The second song translates roughly as:

At the marriage there was in Cana, the King of Grace was there in person
Him and Mary Mother, and wasn't the wedding beautiful?
There was wealth at the table, and wine wanting for them
And the water they had, wasn't it delicious?

Loyal God, Jesus, bright King of the world
Who wore the crown of thorns and endured sacrifice on the cross
His laceration and his flagellation by people without love
[this line's meaning is unclear to me]

And the finest treasure is the King of Glory to us in our hoard
His blood and flesh as provision for our sins
Do not put your hope in yellow gold or in wealth
Because it's as deceptive as the mist, compared to the glory of Heaven.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 19 January 1:57 PM EST

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.