Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Req: Grace as Gaeilge

GUEST,Tomás MacCormaic 27 Jul 18 - 06:04 PM
GUEST,Observer 27 Jul 18 - 06:56 PM
GUEST,Tomás MacCormaic 27 Jul 18 - 07:00 PM
Iains 28 Jul 18 - 04:34 AM
Thompson 30 Jul 18 - 04:54 AM
GUEST,Martin Ryan 30 Jul 18 - 05:44 AM
Thompson 30 Jul 18 - 08:51 AM
GUEST,DK 31 Jul 18 - 10:14 AM
Thompson 31 Jul 18 - 07:19 PM
GUEST,Martin Ryan 01 Aug 18 - 02:35 AM
Iains 01 Aug 18 - 04:20 AM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Lyr Req: Grace as Gaeilge
From: GUEST,Tomás MacCormaic
Date: 27 Jul 18 - 06:04 PM

Hi I'm looking for the words of the Irish Song 'Grace' as Gaeilge.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Grace as Gaeilge
From: GUEST,Observer
Date: 27 Jul 18 - 06:56 PM

Groan - try google translate.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Grace as Gaeilge
From: GUEST,Tomás MacCormaic
Date: 27 Jul 18 - 07:00 PM

Google translate wouldn't give the correct 'singable' translation.

There are a number of people who are singing the Irish version of it, but sadly the lyrics of it in Irish don't seem to be anywhere online.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Grace as Gaeilge
From: Iains
Date: 28 Jul 18 - 04:34 AM

I cannot verify this as my grasp of irish is very weak

I séi(G)péal Bhríd san shean Cill Mhaighnean atá © muid cruinnithe linn (D)
Ag mea©rú ar an Eirí (G) Amach, (Em) ar theip (Am) orainn faraor.(D)
Ar scoil (G) fadó, a deirtí linn go mbeidh saoirse © ag ár dtír (D)
Níl de mhian © agam san áit gruama (G) seo (ach tú (D) bheith le mo thaobh.(G)

O Grace (D) fais mé le do thoil, ’s ná lig © tú scárúint choíche(G)
Le breac © an lae beidh mé (G) á chur chun báis.(Am) D
Glac uaim anois, a ghrá mo chroí an fáinne © phósta órga (G)
Ni bheidh fáil © againn ár ngrá (G) a roinnt ach slán (D) go deo a ghrá.(G)

Tuigim (G) a stór gur deacair duit tuis(C) cint bheith agat féin (D)
Ar mo dhíl©seacht do na fir óglaigh (G) seo is do (Am) mo thírghill féin.(D)
Mar sin nuair (G) a tháinig a scairt chugainn ó lár © an GPO (D)
Bhí orm © dul ’s (G) mé an tinn síos (D) go lár an lae.(G)

Le beanú (G) an lae seo is mé © faoi néalta bróin(D)
Ag siul © amach an mhai(G)din mhoch
’s mé ag smaoi(Am)neadh ort á ghrá.(D)
Is scríobh(G)faidh mé ar an mballa seo
Ionas go mbeidh (C) á fhios ag cách (D)
Faoi mhéid © mo ghrá is go bhfa(G) ca mé
A fhuil (D) i lár an róis.(G)http://www.ytbclip.com/videos/grace-as-gaeilge-86l524253515l493u5y5u4.html


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Grace as Gaeilge
From: Thompson
Date: 30 Jul 18 - 04:54 AM

Fais mé le do thoil? Heh!


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Grace as Gaeilge
From: GUEST,Martin Ryan
Date: 30 Jul 18 - 05:44 AM

“fáisc”, b’fhéidir?

Regards


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Grace as Gaeilge
From: Thompson
Date: 30 Jul 18 - 08:51 AM

A bit Béarlachas, eh?


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Grace as Gaeilge
From: GUEST,DK
Date: 31 Jul 18 - 10:14 AM

There is a different version here. http://www.irishpage.com/songs/grace.htm
Assuming that IrishPage is still up.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Grace as Gaeilge
From: Thompson
Date: 31 Jul 18 - 07:19 PM

Yikes


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Grace as Gaeilge
From: GUEST,Martin Ryan
Date: 01 Aug 18 - 02:35 AM

Indeed!

Regards


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Grace as Gaeilge
From: Iains
Date: 01 Aug 18 - 04:20 AM

Some very cryptic comments here! Care to share?


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 18 November 4:27 PM EST

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.