Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Add: Na Fíníní Tréana

GUEST,Tomás MacCormaic 27 Jul 18 - 06:07 PM
GUEST,Tomás MacCormaic 27 Jul 18 - 06:08 PM
GUEST,Observer 27 Jul 18 - 06:50 PM
GUEST,Martin Ryan 28 Jul 18 - 03:40 AM
Richard Mellish 28 Jul 18 - 03:50 AM
GUEST,Martin Ryan 28 Jul 18 - 04:02 AM
GUEST,Philippa 28 Jul 18 - 06:44 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Lyr Add: Na Fíníní Tréana
From: GUEST,Tomás MacCormaic
Date: 27 Jul 18 - 06:07 PM

Na Fíníní Tréana
(Fonn: “Fir an Iarthair”)

Is iomdha amhrán maith I mBéarla
‘Na moltar ár laochra thar bárr:
Is iomdha scéal canta do léightear
Thar gaisge ár dtréan-fhear san ár.
Ach canfad dídh feasta, a Ghaedheala,
I dteangan na hÉireann mo dhán,
Ag moladh na Fíníní tréana,
Do bhain geit as na méith-phuic ‘na lá.

Mo ghrád iad na Fíníní Tréana,
Mo ghrád iad do dtéidhead-sa fé’n mbán;
Ó leanaimís Lorg na Laochra
A mhuinntir na hÉireann, gan scáth.

Is Tréith lag bhí muinntir na hÉireann
Fé dhaor-smacht as dlighthe ba cham
Nuair bheartaigh na Fíníní tréin-bheart
Do dhéanamh ag treascairt na nGall;
A’s is iomdha glean seasgair sa tír seo
As leaca, as ínse ghlas réidh
Na mbailighdír riúd ann ist oidhche,
Chun cath-cleasa chleachta mar chéird.

Go mairidh go bráth again eolas
Ar na ballaidh ‘na chnósuigheadh na Gaedhil,
San am úd ag foghluim a ngnótha,
Conus namhaid do threascairt le faobhar.
Mar má’s laugh é an smacht tá ar Ghaedhealaidh
Le ‘nás linn, seach a’s bhí ortha tráth,
Do na daoine bhí ullamh chun faobhar-chath
Tugtar an buidheachas go bráth.

Molaim go h-Árd na Fíníní
Do dhúisigh ár ndaoine ba thláth,
A’s do mhúin dóibh gur laochra a sinnsear
Ná luighfeadh fé chosaibh aon námhaidh.
A’s deirim gur suarach an Gaedheal é
Ná canfadh liom bhéarsa ó chroidhe,
Ag moladh na bhFíníní shaothruigh
Le duthracht, moch déidheanach, dár dtír.

A’s má theip ar na Fíníní Éire
Ó Ghalla-smacht shaoradh ‘na ló,
Do theip agus teipfidh, a Ghaedheala,
Ar na Gallaibh sinn chlaonadh go deo.
Agus maireann a’s mairfidh go bráth ann,
Tré congnamh an Áird-Mhic, fir groidhe,
Chun a dtíre do chosaint go dána
Ar an námaid pé áird as a dtighean.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Na Fíníní Tréana
From: GUEST,Tomás MacCormaic
Date: 27 Jul 18 - 06:08 PM

Wondering if anyone might know what the equivalant of this song is in English. The title roughly translates as 'The Strong Fenians' but can't seem to find a song with a similar heading in English.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Na Fíníní Tréana
From: GUEST,Observer
Date: 27 Jul 18 - 06:50 PM

Can't imagine why there would be an "English" version of it.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Na Fíníní Tréana
From: GUEST,Martin Ryan
Date: 28 Jul 18 - 03:40 AM

"The Bold Fenian Men", presumably.

Regards


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Na Fíníní Tréana
From: Richard Mellish
Date: 28 Jul 18 - 03:50 AM

GUEST,Observer said
> Can't imagine why there would be an "English" version of it. <

Why not? Loads of Irish rebel songs are in English.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Na Fíníní Tréana
From: GUEST,Martin Ryan
Date: 28 Jul 18 - 04:02 AM

Apologies - the heading gives the air as "The Men of the West", a well known tune. It's not a translation.

I have heard it sung, occasionally, in recent years.

Regards


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Na Fíníní Tréana
From: GUEST,Philippa
Date: 28 Jul 18 - 06:44 PM

re there being an English language version, this seems unlikely as the first verse says that there are songs in English praising our heroes but I'll sing the praises of the Fenians in the language of Ireland.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 18 November 4:07 PM EST

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.