Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafesj

Post to this Thread - Sort Ascending - Printer Friendly - Home


Lyr Req: Preab San Ol

Mr Happy 03 Apr 14 - 07:38 AM
MartinRyan 03 Apr 14 - 06:42 AM
Mr Happy 03 Apr 14 - 06:11 AM
GUEST,jeremy 28 Jun 13 - 10:16 AM
GUEST,Dan Dan Johnny Pheig Sheamuis Pheadaí Con 18 Aug 12 - 07:29 AM
GUEST 29 Sep 09 - 06:09 PM
GUEST 29 Sep 09 - 06:06 PM
GUEST 25 Jun 09 - 06:00 PM
MartinRyan 26 Jul 08 - 09:49 AM
GUEST 26 Jul 08 - 08:32 AM
pavane 25 Jun 08 - 06:50 AM
Mr Happy 25 Jun 08 - 06:47 AM
Mr Happy 24 Jun 08 - 04:10 PM
MartinRyan 04 Nov 07 - 03:42 PM
Mr Happy 04 Nov 07 - 11:09 AM
Mr Happy 04 Oct 07 - 05:49 AM
Declan 03 Oct 07 - 04:41 PM
Ruth Archer 03 Oct 07 - 12:51 PM
GUEST,maire-aine 03 Oct 07 - 12:39 PM
Mr Happy 03 Oct 07 - 09:55 AM
Mr Happy 13 Oct 05 - 05:39 PM
AKS 20 Aug 01 - 09:40 AM
Liam's Brother 19 Aug 01 - 03:29 PM
McGrath of Harlow 29 Jul 01 - 10:13 AM
dbranno 28 Jul 01 - 09:58 AM
Matt Woodbury/Mimosa 25 Jul 01 - 10:25 AM
Brían 25 Jul 01 - 09:11 AM
Áine 24 Jul 01 - 11:51 PM
Seamus Kennedy 24 Jul 01 - 11:03 PM
Matt Woodbury/Mimosa 24 Jul 01 - 10:51 PM
Áine 24 Jul 01 - 05:56 PM
Matt Woodbury/Mimosa 23 Jul 01 - 05:04 PM
Áine 26 Oct 00 - 11:52 PM
Snuffy 26 Oct 00 - 08:35 PM
MartinRyan 23 Oct 00 - 06:48 AM
AKS 23 Oct 00 - 06:43 AM
GUEST,Philippa 21 Oct 00 - 04:54 PM
JTT 21 Oct 00 - 04:24 AM
MMario 20 Oct 00 - 10:50 PM
AKS 20 Oct 00 - 07:37 AM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:Subject: RE: Lyr Req: Preab San Ol
From: Mr Happy
Date: 03 Apr 14 - 07:38 AM

Martin,

Yes & as an unfortunate aspect of 'the folk process' the error's perpetuated in manifold publications


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Preab San Ol
From: MartinRyan
Date: 03 Apr 14 - 06:42 AM

Vallely's Companion to Irish Traditional Music confirms the 1740-1819 dates given in Wikipedia. Looks (or sounds, rather) like a mishearing.

Regards


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Preab San Ol
From: Mr Happy
Date: 03 Apr 14 - 06:11 AM

Riocard Bairead 1714-1819??

After performing this great song last night, glancing at my song notes - that the writer's life seemed an unusually long one, given the average lifespan in the 18th - 19th centuries.

According to the dates given here, 1714-1819, would make him 105 years old when he died.

Further research has revealed this Riocard Bairéad & also the answer to another query of how the name would be pronounced.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Preab San Ol
From: GUEST,jeremy
Date: 28 Jun 13 - 10:16 AM

You guys are amazing. I hear a line of a song. I go straight to mudcat and you geniuses tell me everything I need to know. Thanks so much. I have done the same a thousand times and have all the facts to introduce a song before I perform it! Brilliant!!


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Preab San Ol
From: GUEST,Dan Dan Johnny Pheig Sheamuis Pheadaí Con
Date: 18 Aug 12 - 07:29 AM

The last rendition is the right one. No doubt about it.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Preab San Ol
From: GUEST
Date: 29 Sep 09 - 06:09 PM

1
Is ıomḋa slıġe do ḃíos ag daoıne
Ag cruınnıuġaḋ píġınne ıs ag déanaṁ stóır,
Is luıġead a ċuıṁnıġear do réır an tsaoġaıl seo,
Go mbeıḋ sıad sínte faoı lıc go fóıll.
Más tiġearna tıre, Rí nó Duke ṫú,
Ní raċarḋ píġınn leat fá'n ḃfód,
Mar sın, dá ḃrıġ sın, níl beart níos críonna
'Ná ḃeıṫ go síorruıḋe ag cur preab san ól.
2
Tá dream de ḋaoınıḃ le ba ıs le caoırıḃ
'Gá gcur ċun aonaıġ, ag faġáıl soċaır ṁóır,
'Gá gcur ar cíbe ıs as sın ar mínleac,
Poınntí críonna do feıcṫear ḋóıḃ
Tógaım fıaḋnaıse ar an mbuıḋean so
Go mbeıḋ a' caoıneaḋ ıs a' sılead deór,
Mar sın, dá ḃrıġ sın, níl beart níos críonna
'Ná ḃeıṫ go síorruıḋe ag cur preab san ól.
3
An ceannuıġe cınnte níl maoın ná slıġe ar bıṫ
Ar ór a ḋéanam naċ ḃfeıcṫear ḋó,
An ráta is daoıre ar an earraḋ is saoıre,
Is ar luaċ na pıġne go gcuırfeaḋ coróın;
Do réır ċaınnt Ċrıosta is níḋ do-ḋéanta
Cámall oıllteaċ do ṫaḃaırt tré ċró,
Mar sın, dá ḃrıġ sın, níl beart níos críonna
'Ná ḃeıṫ go síorruıḋe ag cur preab san ól.
4
Aċt sıúd é an Críostaıḋe tá láġaċ le daoıne,
Maxwell dílıs tá 'na ċeannṗórt,
Naċ gcuırfeaḋ bısıuġaḋ an ṗórt dá saoṫruġaḋ,
Agus ḃaınfeaḋ a ḃríste do 'Tóny Ṁór,
'Sé a ṗléısıúr saoġalta de tó ıs d'oıḋċe,
Cruınnıú saoıṫeaṁaıl ḃeıṫ aıge ar bórd,
Punch is fíon a ṫaḃaırt dóıḃ go líonṁar,
Cóṁráḋ saoıṫeaṁaıl agus preab san ól.
5
An long ar sáıle nıl cuan ná ceárd
Náċ gcaıṫfeaḋ cáırde ar fuaıd an doṁaın ṁóır,
Ó ríoġac't na Spáınne go Gıbráltar,
Is an áıt a ḃíoḋ an Grand Seıgnıór,
Le lastaí áıseaċ' ag líonaḋ málaí
Náċ gconḃóċ an bár uarḋ ḋá uaır de'n ló,
Mar sın, a ċárde, níl beart níos feárr ḋúınn
'Ná ḃeıṫ mar tá sınn, ag cur preab san ól.
6
Is olc an tslıġe a ḃeıṫ ag árdú cíosa,
A' déanaṁ daoırse, agus trıbute mór,
A' cur na ndaoıne ó ṫeaċ ıs ó ḋídean--
Níḋ, faraoın! atá cınnte ḋóıḃ,
An té do-ġní so ıs dó ıs baoġluıġe,
A ḃeıṫ 'ġá íosbaırt 'ġá ḃruıṫ 's 'ġá ḋóġaḋ,
Mar sın, dá ḃrıġ sın, níl beart níos críonna
'Ná ḃeıṫ go síorruıḋe ag cur preab san ól.
7
Is meara ċoıḋċe 'ná ḃeıṫ ag árduġaḋ cíosa,
Gan an deaċṁaḋ a ṡuıḋeaċan mar is cóır,
Taḃaırt saoṫar Críostaıḋe gan ḃláṫ gan ḃuıḋeaċas
Don ċléır náċ ndéanann aon tsaoṫar dóıḃ,
Ní hé Críosta d'órdaıġ an dlıġe so,
Ní hé Peadar a ṁínıġ é ná Pól.
Mar sın, dá ḃrıġ sın, níl beart níos críonna
'Ná ḃeıṫ go síorruıḋe ag cur preab san ól.
8
Is geárr an saoġal a ḃíos ag an lılí sgíoṁaċ,
Gıḋ gur buıḋe ıs gur geal a ċoróın
Solaṁ crínna ına ċulaıḋ ríoġaṁaıl
Níl sé ı ngaoḃar ḃeıṫ coṁ nıaṁḋa leo,
Níl sa tsaoġal so aċt mar sıonán gaoıṫe.
An gaṫ 'ġá sgaoıleaḋ nó slam den gceó,
Mar sın, dá ḃrıġ sın, níl beart níos críonna
'Ná ḃeıṫ go síorruıḋe ag cur preab san ól.

Rıocard Baıréad.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Preab San Ol
From: GUEST
Date: 29 Sep 09 - 06:06 PM

http://www.daltai.com/discus/messages/20/44769.html?1254248493


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Preab San Ol
From: GUEST
Date: 25 Jun 09 - 06:00 PM

PREAB SAN OL

Is iomaí slí siu a bhios ag daoine
Ag cruinniú píosaí is ag déanamh stóir,
Is a laghad a smaoinid ar ghiorra an tsaoil seo,
Is go mbeidh siad sínte faoi leac go fóill.
Más tiarna tíre, dióch nó rí thú,
Ní cuirfear pighin leat 's tú ag dul faoin bhfod:
Mar sin 's dá bhrí sin, nil beart níos críonna
Ná bheith go síoraí ag cur preab san ól.

Tá dream de dhaoine le ba is le caoirigh,
Ag dul chun aonaigh 's ag fáil dohar mór,
Dágeur chun cíbe agus as sin go mínligh –
Poíntí críonna do feictear dhóibh.
Ach déantar fianaise ar an mí seo
Go mbéid ag caoineadhh is ag sileadh deor:
Mar sin is dá bhrí sin, nil beart níòs críonna
Ná bheith go síoraí ag cur preab san ól.

An ceannaí craosach nil meon ná slí ar bith
Le ór a dhéanamh nach bhfeictear dhó,
An ráta is daoire ar anearra is saoire,
Is ar luach sé phinge de cuirfeadh c'Soróin;
'S do réir chaint Chriosta is ni do-dhéanta
An camall cíocrach 'thabhairt tríd an geró;
Mar sin 's dá bhrí sin, nil beart níos críonna
Ná bheith go síoraí ag cur preab san ól.

Is gearr an saol tá ag an lílí sciamhach
Cé gur buí agus gur geal a ghabháil,
Is Solamh críonna ina chulaith riúil
Nach bhfuil baol air in áille dhó.
Nil satsaol seo ach mar soinneán gaoithe,
Ga a scaoiltear nó slám de cheo:
Mar sin 's dá bhrí sin, nil beart níos críonna
Ná bheith go síoraí ag cur preab san ól.

Found in 'the Irish Socialist' 1970
Similar, but different.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Preab San Ol
From: MartinRyan
Date: 26 Jul 08 - 09:49 AM

GUEST

Míle buíochais.

Regards


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Preab San Ol
From: GUEST
Date: 26 Jul 08 - 08:32 AM

(le Riocard Bairéad c. 1714-1819)

Is iomaí slí sin do bhíos ag daoine
Ag cruinniú píosaí is ag déanamh stóir,
'S a laghad a smaoiníos ar ghiorra a' tsaoil seo,
Go mbeidh siad sínte faoi leac go fóill.
Más tiarna tíre, diúc no rí thú,
Ní rachaidh pingin leat 's tú 'dul faoin bhfód,
Mar sin is dá bhrí sin, níl beart níos críonna
Ná bheith go síoraí ag cur preab san ól.

Tá dream de dhaoine le ba is le caoirigh,
Ag dul chun aonaigh is 'fáil sochar mór,
Á gcur chun cíbe is as sin chun mínligh,
Sin pointí críonna feictear dhóibh.
Tógaim fianaise ar an mbuíon seo,
Go mbeidh siad sínte faoi leac go fóill.
Mar sin is dá bhrí sin, níl beart níos críonna,
Ná bheith go síoraí ag cur preab san ól.

Is olc an tslí bheith ag ardú cíosa,
Ag déanamh daoirse agus tribute mór,
Ag cur na ndaoine ó theach 's ó dhídean,
Ní faraoir atá cinnte dóibh,
An té a níos sin, is dó is baolaí,
A bheith in íochtar á bhruith is á dhó.
Mar sin is dá bhrí sin, níl beart níos críonna,
Ná bheith go síoraí ag cur preab san ól.

An long ar sáile níl cuan ná cearda
Nach gcaithfeadh cairde ar fud an domhain mhóir,
Ó ríocht na Spáinne 'gus suas Gibraltar,
'Gus ins an áit a mbíonn an Grand Signiór,
Le gach cargo ag líonadh málaí
Ní choinneodh an bás uaidh uair nó dhó,
Mar sin, a chairde, níl beart níos fearr dúinn
Ná bheith mar táimid, ag cur preab san ól.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Preab San Ol
From: pavane
Date: 25 Jun 08 - 06:50 AM

Mr Happy,
There is a song to the same tune listed near the start of the thread, and also a MIDI, which could be turned into dots.
The tune itself seems quite simple, maybe someone would like to write down the abc?


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Preab San Ol
From: Mr Happy
Date: 25 Jun 08 - 06:47 AM

Anyone?


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Preab San Ol
From: Mr Happy
Date: 24 Jun 08 - 04:10 PM

I'm seeking the dots for the tune.

Tried the Session & JC's - no joy.

Anyone know if the tune used by the Dubliners goes by another name?


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: ADD: Preab San Ol - request verses & Gaelic lyics
From: MartinRyan
Date: 04 Nov 07 - 03:42 PM

It's an abbreviation of "Chur preab san ól!" which would translate as "move the drink along", roughly. The sense is, as suggested, "(Give us) Another round!".

Go dté sibh slán!

p.s. For the pedants among us, Dineen confirms the above.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: ADD: Preab San Ol - request verses & Gaelic lyics
From: Mr Happy
Date: 04 Nov 07 - 11:09 AM

http://uk.youtube.com/watch?v=jyFoT7HgIr0


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: ADD: Preab San Ol - request verses & Gaelic lyics
From: Mr Happy
Date: 04 Oct 07 - 05:49 AM

Thanks y'all!

I get the gist now, cheers!


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Preab San Ol; lyr add & req
From: Declan
Date: 03 Oct 07 - 04:41 PM

Another round is a poetic translation, not a literal one.

Preab literally means to jump, but I'd say it basically means "Drink Up!"


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Preab San Ol; lyr add & req
From: Ruth Archer
Date: 03 Oct 07 - 12:51 PM

Surely it just means "another round"?


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Preab San Ol; lyr add & req
From: GUEST,maire-aine
Date: 03 Oct 07 - 12:39 PM

I was told once (by an Irish speaker) that it meant something like "jump into drinking".

Maryanne


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Preab San Ol; lyr add & req
From: Mr Happy
Date: 03 Oct 07 - 09:55 AM

'Preab San Ol'?

Anyone have a translation of this title?


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Preab San Ol; lyr add & req
From: Mr Happy
Date: 13 Oct 05 - 05:39 PM

The additional verse given above has an erroneous transposition in it of some of the wording.

'The shipmen trading in Spain and Aden
*Return well laden with corn and oil.*
And from Gibraltar their course they'll alter
And steer for Malta and the Golden Horn.
With easy motion, they sail life's ocean
And ne'er a notion they'll soon run aground,
So, lads and lasses for another round.'


The line *Return well laden with corn and oil.*

should read *Return well laden with oil and corn * ,

then it rhymes with 'And steer for Malta and the Golden Horn.'


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Preab San Ol; lyr add & req
From: AKS
Date: 20 Aug 01 - 09:40 AM

I seem to have missed this thread completely since my second posting (23-oct-00)! Shame on me!

Thanks a plenty, kind folks (and humble apologies for the delay)!!!

slán AKS


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Preab San Ol; lyr add & req
From: Liam's Brother
Date: 19 Aug 01 - 03:29 PM

Got back from 3 weeks on the road only to have my computer contract the SirCam32 virus.

Mimosa, thanks for your PM. Seamus is entirely correct. That line must've been lost in typesetting. Nowadays, an author gives a publisher a disc. Back then, an author gave a publisher a pile of paper and a typesetter put his own spin on it.

All the best,
Dan


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Preab San Ol; lyr add & req
From: McGrath of Harlow
Date: 29 Jul 01 - 10:13 AM

If anyone's looking for In Praise of Mullingar, which Martin Ryan mentioned, here is the link. It doesn't seem to be in the DT, but it ought to be.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Preab San Ol; lyr add & req
From: dbranno
Date: 28 Jul 01 - 09:58 AM

What a loverly thread! Always a fan of the Dubliners, I've enjoyed singing "Another Round ' for years and was so glad to find the extra Spain & Aden verse in Donald Sullivan's book 'Songs from the Irish' Another fine song in that collection which transliterates v. well is 'Sean O'Dwyer of the Glen' Sometimes though, I feel I'd love to know the gaelic!! but it's a fair few generations since my mob left the old place Still, it's good to see the music crosses time & space & language. LOL from the Brannigan


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Preab San Ol; lyr add & req
From: Matt Woodbury/Mimosa
Date: 25 Jul 01 - 10:25 AM

Thank you, Thank you, Thank you. Now I can get to work on the song.
Mimosa


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Preab San Ol; lyr add & req
From: Brían
Date: 25 Jul 01 - 09:11 AM

Riocard Bairéad (c. 1714-1819) wrote many satirical songs,this one encouraging the peasants not to give their "tribute" to the landlords because, after all, they couldn't take it with them anyway.

I think there is some great stuff here.

I might offer a translation from idiom laden Gaeilge of the lines Mimosa inquired about as:

Therefore, Friends, isn't it a better plan
Don't be as we are, pop right into the drink.


Brían.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Preab San Ol; lyr add & req
From: Áine
Date: 24 Jul 01 - 11:51 PM

A Shéamuis,

Beautifully done, a chara chóir, maith thú.

Mimosa - yeah, what Seamus said . . . ;-)

Le meas, Áine


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Preab San Ol; lyr add & req
From: Seamus Kennedy
Date: 24 Jul 01 - 11:03 PM

Mimosa: if you'll forgive the interruption, my rough translation (inaccurate, but keeping rhyme, metre and sensibility of the previous verses) goes: So Lads and lasses, because life passes, come fill your glasses for another round.

All the best

Seamus


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Preab San Ol; lyr add & req
From: Matt Woodbury/Mimosa
Date: 24 Jul 01 - 10:51 PM

Áine, What would be the meaning of the missing line, then? The pattern seems to be missing the second to the last line of the verse.

I understand the inaccuracy of a poetic translation, that the number of syllables it takes to say something in one language is different for another, and that translated words seldom match the rhymes of the original. Does the translation come close to the meaning of the original, and if so, is there a phrase missing from the translation, or does it just need somting to fill like nonsense syllables?

Mimosa


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Preab San Ol; lyr add & req
From: Áine
Date: 24 Jul 01 - 05:56 PM

Dearest Mimosa,

The English verse you posted is a loose/poetic translation of the last verse in Irish that I posted. Hope that helps.

Slán go fóill, Áine


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Preab San Ol; lyr add & req
From: Matt Woodbury/Mimosa
Date: 23 Jul 01 - 05:04 PM

From "A Bonnie Bunch of Roses" Songs of England Ireland & Scotland, Dan Milner & Paul Kaplan, pg 215, includes a verse:

The shipmen trading in Spain and Aden
Return well laden with corn and oil.
And from Gibraltar their course they'll alter
And steer for Malta and the Golden Horn.
With easy motion, they sail life's ocean
And ne'er a notion they'll soon run aground,
So, lads and lasses for another round.

The verse is short one line.
Source is listed as "Learned from D. O'Sullivan, Songs of the Irish, and the singing of the Dubliners.

If that's enough for anyone to supply the missing verse, it's been driving me nuts since I bought the book, and is one of the reasons I ended up here at Mudcat.

Mimosa


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: Lyr Add: PREAB SAN ÓL (Riocard Bairéad)
From: Áine
Date: 26 Oct 00 - 11:52 PM

PREAB SAN ÓL
[Riocard Bairéad (c. 1714-1819)]

Is iomaí slí sin do bhíos ag daoine
Ag cruinniú píosaí is ag déanamh stóir,
'S a laghad a smaoiníos ar ghiorra a' tsaoil seo,
Go mbeidh siad sínte faoi leac go fóill.
Más tiarna tíre, diúc no rí thú,
Ní rachaidh pingin leat 's tú 'dul faoin bhfód,
Mar sin is dá bhrí sin, níl beart níos críonna
Ná bheith go síoraí ag cur preab san ól.

Tá dream de dhaoine le ba is le caoirigh,
Ag dul chun aonaigh is 'fáil sochar mór,
Á gcur chun cíbe is as sin chun mínligh,
Sin pointí críonna feictear dhóibh.
Tógaim fianaise ar an mbuíon seo,
Go mbeidh siad sínte faoi leac go fóill.
Mar sin is dá bhrí sin, níl beart níos críonna,
Ná bheith go síoraí ag cur preab san ól.

Is olc an tslí bheith ag ardú cíosa,
Ag déanamh daoirse agus tribute mór,
Ag cur na ndaoine ó theach 's ó dhídean,
Ní faraoir atá cinnte dóibh,
An té a níos sin, is dó is baolaí,
A bheith in íochtar á bhruith is á dhó.
Mar sin is dá bhrí sin, níl beart níos críonna,
Ná bheith go síoraí ag cur preab san ól.

An long ar sáile níl cuan ná cearda
Nach gcaithfeadh cairde ar fud an domhain mhóir,
Ó ríocht na Spáinne 'gus suas Gibraltar,
'Gus ins an áit a mbíonn an Grand Signiór,
Le gach cargo ag líonadh málaí
Ní choinneodh an bás uaidh uair nó dhó,
Mar sin, a chairde, níl beart níos fearr dúinn
Ná bheith mar táimid, ag cur preab san ól.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Preab San Ol; lyr add & req
From: Snuffy
Date: 26 Oct 00 - 08:35 PM

The tune of Preab San Ol is already in the DT for the song Dublin City (Union) by Donagh McDonagh (filename [DUBLCITY.) But I personally feel that it goes better to the tune of Boolavogue.
AKS - I can give you a phonetic version of the Dubliner's second verse if you like, then maybe someone else could translate it into real Irish - and English!

Ishamer thleave yer sa ga lily steerber, geegad gwisker gallerchroin
Solomon creerner inner chollereer hole, knee vair shangaber dachonir galore
O'Neill se tailshuch, ma shonongweeher, 'n slum na squealer, no slum'n chyo
Mashi narishi neel bat neer skreerner, na varishiri vair chyle Preab San Ol.

(The pronunciation/spelling is basically English, but 'ch' is always hard as in Scottish Loch, and 'thl' in line one is more like a Welsh 'LL'. And no, after more than thirty years of listening to it, apart from 'Solomon' and 'lily', I don't know what any of it means

Wassail! V


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Preab San Ol; lyr add & req
From: MartinRyan
Date: 23 Oct 00 - 06:48 AM

the air is also used for "In Praise of the CIty of Mullingar", which turned up in another thread.

Regards


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Preab San Ol; lyr add & req
From: AKS
Date: 23 Oct 00 - 06:43 AM

Thanks for the links! As I was expecting, there seem to be more than two Gaelic verses also; the second verse on the Irish songs site is not the same as on the Dubliners' record (I can get that far with me veeerry little understanding of spoken Irish, King Solomon being mentioned and nothing of Spain or Gibraltar:-).

Anything further, folks, perhaps?

I've posted a midi file to Alan of A to be added onto the lot.

AKS


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Preab San Ol; lyr add & req
From: GUEST,Philippa
Date: 21 Oct 00 - 04:54 PM

see Irish songs site for two verses


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Preab San Ol; lyr add & req
From: JTT
Date: 21 Oct 00 - 04:24 AM

The words of this and of many other songs are in a popular song book published by Clo Iar Chonnachta (http://www.cic.ie) - they also publish some of the best Irish music - and I'm sure you can buy the book off their webpage.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Preab San Ol; lyr add & req
From: MMario
Date: 20 Oct 00 - 10:50 PM

and does anyone have a midi? gif?


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: Lyr Add: PREAB SAN OL (in English)
From: AKS
Date: 20 Oct 00 - 07:37 AM

It looks as if this fine piece of drinking song is not in the DT yet.

PREAB SAN OL(sp?)
trad

Why spend your leisure bereft of pleasure
a-massing treasure why scrape and save
why look so canny at ev'ry penny
you'll take no money within the grave
landlords and gentry with all their plenty
must still go empty where'er they're bound
so to my thinking we'd best be drinking
our glasses clinking and round and round

King Solomon's glory so famed in story
was far outshone by the lily's guise
but hard winds harden both field and garden
pleading for pardon the lily dies
life's but a bauble of toil and trouble
a feathered arrow once shot ne'er found
so lads and lasses because life passes
come fill your glasses for another round

The huckster greedy he blinds the needy
their strifes unheeding shouts: money down!
his special vices his fancy prices
for a florin's value he'll charge a crown
with hump for tramel the scripture's camel
missed the needle's eye and so came to ground
why pine for riches while still you've stiches
to hold your breeches up another round

The Dubliners have made a 'bilingual' recording of it, Luke singing in English and Kiaran in Gaelic.

My kind request now is: Has anybody got the Gaelic or/and possible additional verses? The book I got it from says it's been translated into E (I already have got the Finnish lyrics since I wrote them meself:-).

Slán AKS


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 15 December 9:07 PM EST

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.