Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Req: mailidh mhodhmhar

ciarili 23 Mar 02 - 06:52 PM
McGrath of Harlow 24 Mar 02 - 04:42 PM
GUEST,Philippa 25 Mar 02 - 04:10 PM
GUEST,Philippa 25 Mar 02 - 05:14 PM
ciarili 25 Mar 02 - 11:34 PM
GUEST,Philippa 26 Mar 02 - 09:29 AM
ciarili 26 Mar 02 - 11:24 AM
GUEST,Philippa 26 Mar 02 - 07:02 PM
MMario 29 May 02 - 02:53 PM
MMario 29 May 02 - 03:36 PM
GUEST,Philippa 01 Jun 02 - 02:11 PM
An Pluiméir Ceolmhar 04 Jun 02 - 07:19 AM
GUEST,Philippa 04 Jun 02 - 01:54 PM
GUEST,Gerry 04 Jun 02 - 04:37 PM
Felipa 18 Apr 03 - 06:10 PM
Brían 16 May 03 - 10:22 PM
Felipa 17 May 03 - 05:45 AM
GUEST,Philippa 06 Nov 09 - 09:04 AM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: mailidh mhodhmhar
From: ciarili
Date: 23 Mar 02 - 06:52 PM

Yes, another one that Conall O'Gallchoir sang!


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: mailidh mhodhmhar
From: McGrath of Harlow
Date: 24 Mar 02 - 04:42 PM

You're not having muach response to these one so far.

Here's a link to a record with Conall Ó Gallchóir anyway, to bring this to the top of the page again. No sound files however.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: Lyr Add: 'MHAISEACH MHÓMHAR
From: GUEST,Philippa
Date: 25 Mar 02 - 04:10 PM

I don't have Conal's CD, but perhaps 'Mhaiseach Mhómhar is the same or similar to the song Ciarili seeks. The following lyrics are from the book "Amhráin Hiúdaí Fheilimí agus Laoithe Fiannaíochta as Rann na Feirste" edited by Pádraig Ó Baoighill and Mánus Ó Baoill, published in Muineachán (Monaghan) by Preas Uladh, 2001. The words were collected circa 1936 from Hiudaí Fheilimí of Rann na Feirste, County Donegal.

'MHAISEACH MHÓMHAR

'Mhaiseach mhómhar na gcocán ómra,
Tá fite, cornaithe, sleamhan, slim
Is tú do bhreoigh agus a mhearaigh go mómé,
A Mhuire, fóir orm is mé ina call.
Bhearfainn na leabharthaí agus na mionnaí móra
Go mbeinn is mo stóirín faoi bhruach na dtom:
Mo thriall go Flanders is go geaftaí Bóinne
Agus chun na Róimhe dá dtéitheá liom.

Dá mbeadh mo ghrása in do láthairse
Thiocfá in áit inteacht a ngabhfá liom,
Is nuair nach bhfuil, fan mar atá tú,
Is ná cluinim támh de do ghlórthaí cinn.
Ná ní bhfuighfeá sásamh i gcúl claí ná garraí,
Mé a bheith ar lár agus tú os mo chionn:
Is beag an t-ábhar a bhfaigheann bean náire as -
'S é an chúis is fearr gan a castáil ann.

Is tú do mhearaigh agus is tú do phianaigh mé,
Is tú do bhreoigh an croí in mo lár:
Is leat go dtriallfainn go Contae Liatroma,
Go Baile Átha Cliath agus go Droichead Átha;
A ghrá is a chéadsearc caidé bheir do dhiaidh mé
Anois ná riamh, a Bhríd Nic Sheáin?
Is gurbh é deir na dea-dhaoine a chaith riamh liom
Gur bhain tú Dia domh agus Muire an ghrádh.line breaks added by mudelf ;-)


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: mailidh mhodhmhar
From: GUEST,Philippa
Date: 25 Mar 02 - 05:14 PM

found this at http://www.geocities.com/Athens/8308/encyclopedia.html
"Mac Giolla Ghunna, Cathal Buí was a priest who gave in to the sins of the flesh and started to lead a life of a drunkard and a sexual athlete. Accordingly, he wrote a lot of beautiful songs about love and drinking. His poems are still sung by Irish language singers: the tune of Boolavogue is also that of Mailí Mhodhmhar by Cathal Buí."
That's the same Cathal Buidhe that wrote An Bonnán Buí (the Yellow Bittern)
Also I see Conall Ó Domhnaill recorded the song "Molly Mhodhmhar" on CIC045 "Ó Ghlúin go Glúin" so you could also ask Cló Iar-Chonnachta for the words (as well as asking the company that record the C Ó Gallchóir album that you have)

thanks Mudelf, for the quick work!

fáilte romhat, a chara! - an mhudelf ;-)


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: mailidh mhodhmhar
From: ciarili
Date: 25 Mar 02 - 11:34 PM

You know, Phillipa, you rock like the end of time!

ciarili


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: mailidh mhodhmhar
From: GUEST,Philippa
Date: 26 Mar 02 - 09:29 AM

apparently Mudelf is a síogaí or a síofrog
Ciarilí, can you translate your English into English?


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: mailidh mhodhmhar
From: ciarili
Date: 26 Mar 02 - 11:24 AM

If you mean telling you that you rock like the end of time, well that means you are too cool, the bees knees, the cat's pajamas, the - well, you get the idea!

One can tell by the way you write and the fact that you try to help all we ignorant slobs out there that you are a generous spirit. I hold that in highest esteem!

Hogs & Fishes,

ciarili


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: mailidh mhodhmhar
From: GUEST,Philippa
Date: 26 Mar 02 - 07:02 PM

I understand the rhyming slang anyway! Tapadh leat.
Oh, I think Mudelf is a síofróg; she lenited her name. (Áine?? Go dté tú slán)


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: Mhaiseach Mhomhar
From: MMario
Date: 29 May 02 - 02:53 PM

refresh (so I can *find* it when I go to post a tune!)


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: Tune Add: 'MHAISEACH MHÓMHAR
From: MMario
Date: 29 May 02 - 03:36 PM

X:1
T: 'MHAISEACH MHÓMHAR
N: lyrics are from the book "Amhráin Hiúdaí Fheilimí agus Laoithe Fiannaíochta as Rann na Feirste" edited by
N: Pádraig Ó Baoighill and Mánus Ó Baoill, published in Muineachán (Monaghan) by Preas Uladh, 2001. The words
N: were collected circa 1936 from Hiudaí Fheilimí of Rann na Feirste, County Donegal.
N: music sent in by Phillipa
I:abc2nwc
M:4/4
L:1/8
K:D
D2(D3/2 C/2) D3/2 E/2 (F3/2 G/2)|A2(D3/2 F) (E3/2 C/2) A,3/2 B,/2|
C2(C3/2 B,/2) (C3/2 D/2) (E3/2 F/2)|G2(c3/2 B/2) A4|D2(D3/2 C/2) (D3/2 E/2) F3/2 G/2|
A2D3/2 F/2 (E3/2 C/2) A,2|A2(B3/2 d/2) c3/2 A/2 A3/2 B/2|E2(D3/2 C/2) D4|
F2F3/2 E/2 F3/2 G/2 A3B|(c A) A2(E C) C3/2 C/2|A,2C3/2 C/2 E2C3/2 C/2|
E3/2 F/2 (G3/2 E/2) F3E|F3E F3/2 G/2 A3/2 B/2|(c3/2 A/2) (G3/2 E/2) (A3/2 F/2) (G3/2 E/2)|
A/2 A3/2 B3/2 d/2 (c3/2 A/2) G3/2 A/2|(E3/2 D/2) (D3/2 C/2) D4
w:'Mhais-each_ mhó-mhar na_ gcoc-án_ óm_-ra,
w:Tá fi-te,_ cor_-naithe,_ sleamh-an,_ slim
w:Is~tú do_ bhreoigh_ agus a mhea-raigh go mór_-mé,
w:A~Mhui-re,_ fóir o-rm is mé ina_ call.
w:Bhear-fainn na leabhar-thaí agus na mion_-naí mó_-ra
w:Go mbeinn is mo stóir-ín faoi bhru-ach na_ dtom:
w:Mo thriall go Flan-ders is go geaf_-taí_ Bóin_-ne_
w:A-gus chun na Rói_-mhe dá dtéi_-theá_ liom.Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: Lyr Add: MALAÍ MHÓMHAR
From: GUEST,Philippa
Date: 01 Jun 02 - 02:11 PM

MALAÍ MHÓMHAR
Cathal Buí Mac Giolla Gunna

A Mhalaí Mhómhar, dá siúlfa an ód liom,
Ba deas do lóistín ag teacht na hoích',
Bheadh fliúit is orgán ag seinm ceoil duit
A thógfadh an brón is an tuirse díot;
Buideál beorach ina suí ar bord
Agus scata ógmhná lena thaobh,
'S a mhaighre mhómhar, dá mbeinn ag ól leat,
Bheinn do do phógadh is ba é siúd mo mhian.

Shiúil mé Éire is a roinnt ina dhiaidh sin,
Agus go Binn Éadair ina mbíodh mo ghrá,
Chan fhaca mé aon neach ariamh san méid sin,
A ghabhfainn ar aon ort, a Mhalaí bhán.
Mná na hÉireann is bíodh siad ar aon chnoc,
Uilig an tsaoil agus fir Chríoch Fáil,
Go ndéarfadh an meid sin `s a gcuala an scéala
Go dtug ú an chraobh leat ón uile mhná.

[an bhean]
Cá bhfuil an féirin a gheall tú inné domh,
Mo ghúna craobhach ar dhath an óir,
Mo chaipín gléasta a dhul romham sa ród?
Gheall tú cúirt a chur i lár do dhúthaí domh,
Is chan fhuair mé ansiúd ach mar chabán bó,
Mo chosa scrúdta ar mhaide an lústair,
Ag sníomh an túirne gan aon snáithe bróg.

[Cathal]
Bhí bean uasal seal á lua liom,
Ach thug sí fuath domh, faraor géar;
Phós mé guairne na malaí gruama,
Is rinne sí gual de mo chroí go léir.
Dá bhfuighim a ceann a chur faoi an tumba,
Is deimhin go mbeinn ar mo bháire féin;
Tá mé millte dá mba ghar dom insint,
Is beidh Céit is Neansaí ag gol `mo dhiaidh.

As published in Éinrí Ó Muirgheasa, "Céad de Cheoltaibh Uladh". (first published 1915, new edition edited by Br. Beausang published 1983)

The poet says if Molly travels with him she'll hear music of flute and organ and there will be beer on the table. Molly thinks little of the promises; she says she's in the cottage chafing her feet on the spinning wheel. I notice many lines which are shared with other songs, including the famous "Bhí bean uasal..." of Carrickfergus macaronic versions.

According to Ó Muirgheasa, Cathal Buí (author of several songs including this one and An Bonnán Buí) "was one of the best known of Ulster poets, though one of rather secondary rank." According to Ó Muirgheasa's informant Nancy Tracey of Beann-na-bhfraochan near Greencastle, Tyrone, whom Ó Muirgheasa met in 1909, Cathal had had three or four wives, including Mailigh Mhódhmhar (Malaí Mhómhar, Modest Molly) , Nancy Quigley and Kate __) "It is plain from the last verse that he was acquainted and even familiar with Kate and Nancy while married to Molly. There was another verse wherein he laments his wild life and prays:-

'Mo chroí go leontar, má ghním go deoidh é.
Go dté mo chónra ins an talamh síos,
Ag guí i gcónaí ó Rí na Glóire
Na peacaí móra a thógaint diom.'

It seems to have but little connection with the foregoing part of the song; hence I've omitted it."

Ciarili, is the Cathal Buí song the one that Conal sings? And does he use the tune of Boolavogue?

ANNOUNCEMENT: Cathal Buí Summer School and Festival of the Arts 27 June- 1 July 2002 "an extended weekend of lectures, workshops, music, drama and dance by the beautiful Lough Macnean to commemorate the work and spirit of Cathal Buí MacGiolla Ghunna (c 1680-1750)" will take place in Blacklion, Co Cavan and Belcoo, Co Fermanagh. Poetry in Irish and various dialects of English including "Ulster Scots" , crafts workshops, horticulture exhibition, lectures (journalist John Waters on The Media and Public Interest, Rev Brian Kennaway on The Place of Orangeism in Irish Society, etc) - the programme seems to me to be too diverse, unfocused! Not mentioned, but inevitable at an Éigse in honour of Cathal Buí, there will also be drinking activities. The Lion of Blacklion is not a big cat, but 'Laigheann' (also the Irish for Leinster, I think it is a type of plain). Belcoo is Ulster Scots for a lovely cow.(Nach bhfuil 'béal cumhra' orm!)
contact for the summer school: cathalbui@hotmail.com


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: mailidh mhodhmhar
From: An Pluiméir Ceolmhar
Date: 04 Jun 02 - 07:19 AM

Shouldn't that be "... a week of extended lechers..."?

And pardon my ignorance, but does the song indicate that Molly is fashionable or moody?


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: mailidh mhodhmhar
From: GUEST,Philippa
Date: 04 Jun 02 - 01:54 PM

We are not (very) amused. Mómhar can mean graceful, mannerly, modest, dignified


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: mailidh mhodhmhar
From: GUEST,Gerry
Date: 04 Jun 02 - 04:37 PM

"The Lion of Blacklion is not a big cat, but 'Laigheann' (also the Irish for Leinster, I think it is a type of plain). Belcoo is Ulster Scots for a lovely cow."

You cannot be serious! Really !!!


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Cathal Buí
From: Felipa
Date: 18 Apr 03 - 06:10 PM

the festival ia on again this year at the end of June, theme two cultures of Ireland, science and arts
web site: http://www.cathalbui.com/index.html
For an earlier festival starting in Black Lion on 17 May, see
http://www.cathalbui.com/Aonach_Log_na%20Sionainne.htm


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: mailidh mhodhmhar
From: Brían
Date: 16 May 03 - 10:22 PM

Thanks, Phillipa. Someone asked me about this song tonight and Conall O'Gallchoir. I remembered seeing it on Mudcat.

Go raibh maith agaibh!

Brían


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: mailidh mhodhmhar
From: Felipa
Date: 17 May 03 - 05:45 AM

"dá siúlfa an ód liom" should be "dá siúlfa an ród liom", 'ród' being a Gaelic spelling of 'road'

Several lyrics of songs which are on Conall Ó Gallchóir's CD have been posted on Mudcat.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: more missing letters
From: GUEST,Philippa
Date: 06 Nov 09 - 09:04 AM

verse 1, line 1
"dá siúlfa an ód liom" should read "dá siúlfa an ród liom" (as mentioned above)

verse 2 last line
"Go dtug ú an chraobh leat" should read "Go dtug tú an chraobh leat"

note opening lines of verse 4 are also the first lines of the Irish language/macaronic version of Carrickfergus
I think it should read "... seal dá lua liom"


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 21 August 2:06 AM EDT

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.