Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafesj

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Add: God is born (Polish carol)

Related threads:
Lyr Add: The Last Wagon (Foster/Critchlow) (11)
Lyr Req: W poniedziałek rano... (trad Polish) (23)
Lyr Req: An American Army of Two (4)
Lyr Req: Road Agent (from Kenny Rogers) (3)
Koledy in English? (Polish Xmas carols?) (17)
Folk songs of Poland? (10)
Looking for new songs to sing (19)
Lyr Req: Nie Piej Kurku - Polish? lullaby (4)
Review: Polish mp3 site (6)
Second Polish lyric thread: Gwiazdor (1)
Speak Polish? Please translate song! (7)
Laughing at Gargoyle. (25)


Haruo 23 Dec 02 - 02:56 AM
Haruo 23 Dec 02 - 03:02 AM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum Child
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Lyr Add: God is born (Polish carol)
From: Haruo
Date: 23 Dec 02 - 02:56 AM

Thanks to email from a Polish reader, Marta Mêkarska (or Mękarska?), I now have the complete, corrected text to this most famous of koledy (Polish carols) in my online hymnal. Here it is (but you'll probably have to toggle your encoding to get the right diacritics; set it to Central European (ISO) if you have it) - note this is also sort of a test to see if Central European encoding can be retrievably posted at the Mudcat:

 1. Bóg się rodzi, moc truchleje,
  Pan niebiosów obnażony!
  Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
  Ma granice Nieskończony!
  Wzgardzony, okryty chwałą,
  Śmiertelny, Król nad wiekami!
  A Słowo Ciałem się stało
  I mieszkało między nami.
 2. Cóż masz niebo nad ziemiany
  Bóg porzucił szczęście swoje
  Wszedł między lud ukochany
  Dzieląc z nim trudy i znoje
  Niemało cierpiał niemało,
  Żeśmy byli winni sami
  A Słowo Ciałem się stało
  I mieszkało między nami.
 3. W nędznej szopie urodzony,
  Żłób Mu za kolebkę dano,
  Cóż jest, czym był otoczony ?
  Bydło, pasterze i siano.
  Ubodzy, was to spotkało
  Witać Go przed bogaczami
  A Słowo Ciałem się stało
  I mieszkało między nami.
 4. Potem i króle widziani
  Cisną się między prostotą,
  Niosąc dary Panu w dani:
  Mirę, kadzidło i złoto.
  Bóstwo to razem zmieszało
  Z wieśniaczymi ofiarami.
  A Słowo Ciałem się stało
  I mieszkało między nami.
 5. Podnieś rękę, Boże Dziecię,
  Błogosław ojczyznę miłą,
  W dobrych radach, w dobrym bycie
  Wspieraj jej siłę swą siłą,
  Dom nasz i majętność całą
  I wszystkie wioski z miastami!
  A Słowo Ciałem się stało
  I mieszkało między nami.

The tune is the second of the four posted here.

Haruo


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: God is born (Polish carol)
From: Haruo
Date: 23 Dec 02 - 03:02 AM

Wow! I don't know about anybody else, but my browser shows the right squiggles!

Here is a two-stanza English version:

God is born, great powers tremble,
Lord of Heaven lies forsaken.
Fire is frozen, splendor darkens,
feeble nature God has taken.
     Lowly born, yet Lord to Praises,
     Mortal yet the King of Ages.
Now indeed the Word made Flesh has
     come on earth to dwell among us.

Where, oh heaven, is thy splendor,
dimmed is now your starry azure.
Earth now holds in lowly manger,
the divine unfathomed Treasure!
     God e'en now in pain does glory
     as unfolds Redemption's story.
Now indeed the Word made Flesh has
     come on earth to dwell among us.

The author is, according to Ms. Mêkarska, the famous 18th-century poet Franciszek Karpiñski. The English translator is unknown. My hymnal also has an anonymous four-stanza Esperanto translation.

Haruo


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 30 June 12:38 AM EDT

[ Home ]

All original material is copyright © 2022 by the Mudcat Café Music Foundation. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.