Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Origin: Tonight It Has Just Stopped Raining

GUEST,lakeman 01 Feb 05 - 06:39 PM
masato sakurai 01 Feb 05 - 07:03 PM
Margret RoadKnight 01 Feb 05 - 07:21 PM
GUEST,Lakeman 02 Feb 05 - 07:42 PM
Jim Dixon 13 Feb 10 - 11:38 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: info reqd: Tonight it has just stopped r
From: GUEST,lakeman
Date: 01 Feb 05 - 06:39 PM

There is a song called "Tonight It Has Just Stopped Raining" which I have on a recording by Australia's Glen Tomasetti and Martyn Wyndham-Read, when he lived in Melbourne. It was recorded about 1961/2. My understanding is that it's a Danish song, though its structure sounds as though it could have started life as a Drawing Room ballad? Any info gladly accepted.
Lakeman


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: info reqd: Tonight it has just stopped r
From: masato sakurai
Date: 01 Feb 05 - 07:03 PM

"Tonight It Has Just Stopped Raining (Denmark)" is in A Second Book of Folk-Songs - Engel Lund (Oxford University Press 1949).


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: info reqd: Tonight it has just stopped r
From: Margret RoadKnight
Date: 01 Feb 05 - 07:21 PM

Despite the innocuous lyrics (as translated), Glen Tomasetti used to introduce it as a WW11 resistance song.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: info reqd: Tonight it has just stopped r
From: GUEST,Lakeman
Date: 02 Feb 05 - 07:42 PM

Thanks Masato and Margret. So it's a folksong then. How old?

For Margret:
I got the recording from Malcolm (J) Turnbull whom you recently caught up with in Tas (he's written a page for my CD booklet and sings on a track as well). You and I both sang at Emerald Hill, though not on the same dates. "Lakeman" is my Mudcat name. You'll see my photo in Trad&Now in Malcolm's article about the early days, I forget which edition. I'm the kid down the bottom left hand page with the caption "DH c.1963".


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: Lyr Add: DET HAVER SÅ NYLIGEN REGNET
From: Jim Dixon
Date: 13 Feb 10 - 11:38 PM

TONIGHT IT HAS JUST STOPPED RAINING appears on the album "Will Ye Go, Lassie, Go?" (1965) by Martyn Wyndham-Read, Brian Mooney, and Glen Tomasetti.

TONIGHT IT HAS JUST STOPPED RAINING is said to be a translation of a Danish song DET HAVER SAA NYLIGEN REGNET (or, in modern spelling, DET HAVER SÅ NYLIGEN REGNET). However, there are 2 sets of lyrics for this old tune, and I don't know which one was used:

(1) Words by Svend Grundtvig, 1861, copied from http://www.ugle.dk/det_haver_saa_nyligen_regnet_1.html:

Det haver så nyligen regnet,
og de træer, de dryppe endnu.
Hvasse vind, tjørnen stind har dig såret,
de har revet din kåbe itu.
Men trods regn og trods blæst
og trods storm af nordvest
stander jeg dig dog alle tider næst!

Jeg kan se på de øjne så klare,
at du haver for nyligen grædt.
Regn på kind, sorg i sind, hvasse tjørne
i dit hjerte så lyst og så let!
Hver en tåre på kind
som hver fryd i mit sind
haver du jo alene udi vold!

For din fod ved hvert fjed vil jeg sprede
hver en blomst, hvert et duftende blad,
hver en fugl fra sit skjul vil jeg kalde,
de skal kvæde og kvidre dig glad.
Lad dem blomstre i ly!
lad dem svæve ved sky!
de kan ej få min angest til at fly!

Nu i morgen, når solen står højest,
for din moder jeg stedes med bøn,
mæler blidt, spørger frit: Kære moder!
må jeg være din trofaste søn?
Se, det lysner i sky!
hør, det ringer fra by!
du er min, som for evig jeg er din!


(2) Words by Johan Ottosen, 1890, copied from http://www.ugle.dk/det_haver_saa_nyligen_regnet_2.html:

Det haver så nyligen regnet,
det har stormet og pisket i vor lund.
Frø af ugræs er føget over hegnet,
åg på nakke og lås for vor mund.
Årets løb har sin lov,
der blev lyst i vor skov,
ak, hvor kort, indtil alt er stormens rov.

Det har regnet - men regnen gav grøde,
det har stormet - men stormen gjorde stærk.
Som de tro'de, at skoven alt var øde,
så de vårkraftens spirende værk.
For de gamle, som faldt,
er der ny overalt,
de vil møde, hver gang der bliver kaldt.

Og de tro'de, at hjertebånd kan briste,
og de tro'de, at glemmes kan vor ret!
De skal vide, de aldrig ser de sidste,
de skal vide, at ingen bliver træt.
Thi som årene randt,
sås det: båndene bandt,
kræfter fødtes for kræfterne, som svandt.

De kan spærre med farver og med pæle,
de kan lokke med løfter og med løn, -
fælles sprog giver vore tanker mæle,
fælles vilje gør kampdagen skøn.
Nye stridsmænd skal der,
nye stridsmænd skal her
slutte kreds om den fane, vi har kær.

Ja - det haver så nyligen regnet,
og de træer de drypper endnu,
mangen eg er for uvejret segnet,
men endda er vi frejdige i hu;
viger ej ud af spor,
for vi kender det ord:
Det har slet ingen hast for dem, som tror,
- viger ej ud af spor,
for vi kender det ord:
Det har slet ingen hast for dem, som tror.


Musical notation for DET HAVER SAA NYLIGEN REGNET can be seen in Folke-sange og melodier, faedrelandske og fremmede, samlede og udsatte for pianoforte, Volume 1 edited by Andreas Peter Berggreen (Kjöbenhavn: Gyldendalske Boghandling, 1860), page 220:


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 19 June 8:40 PM EDT

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.