Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafesj

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Req: Thuas ag Gort a'Charnain

Malachy 11 Apr 06 - 07:29 PM
Margaret V 12 Apr 06 - 10:08 AM
Malachy 12 Apr 06 - 06:50 PM
Felipa 26 Jun 16 - 06:51 PM
Felipa 26 Jun 16 - 07:59 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Lyr Req: Thuas ag Gort a'Charnain
From: Malachy
Date: 11 Apr 06 - 07:29 PM

Does anyone have the lyrics for this song? I've searched everywhere I can think of,but no luck.
Mal


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Thuas ag Gort a'Charnain
From: Margaret V
Date: 12 Apr 06 - 10:08 AM

Malachy,

We had a short but useful thread on this a few years back. Here's the URL:

http://www.mudcat.org/thread.cfm?threadid=26009

Margaret


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Thuas ag Gort a'Charnain
From: Malachy
Date: 12 Apr 06 - 06:50 PM

Margaret.
I'd given up hope of finding the lyrics.
Thank you for your time.
Mal.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Thuas ag Gort a'Charnain
From: Felipa
Date: 26 Jun 16 - 06:51 PM

others posted following at http://www.daltai.com/discus/messages/13510/32053.html?1201848579

Agus thúas ag Gort A Chárnáin
Tá áilne ban Éireann
'San té a gheobhadh ó nas máthair í.
Budh lághach í le bréagadh
A's og dtug mo chroidhe grádh di le páirt de'n dithchéille
'S d'éaluigh sí leis an táilliúr uaim
'Sé ránaidhe fear Éireann

Ní shiubhalfaidh mé níos mó ar
Na bóithribh seo agaibhse
Ach tógfaidh mé mo sheólta
Amach faoi na sléibhtibh
Ólfaidh mé mo dhóthain Dia Domhnaigh
'S ní béidh mé ar meirge
Mar shúil go bhfághainn blas do phóigín
'S tú mo stóirín, a bhláth na finne!

Tá mo ghrádh mar bhláth na náirne
bhíos ag fás i dtús an tsamhraidh
Nó mar na faoileáiní bána
bhíos ag snámh ar na gleanntaibh.
Nó mar bhéadh grian ós cionn Chárnáin
Ins na sráide ag gabháil tímpeall
A's mar siúd a bhíos mo ghrádh bán
Ag déanamh rábhailte thrí m'intinn

Éireofidh mé amárach
Le fáinne an lae ghléghil
A's déanfaidh mé mo dheaghrás
Amach faoi na sléibhte.
Fághfaidh mé mo bheannacht
Ag mnáibh deas an tsaoghail seo
A's dheanmhan a bhfillidh abhaile dhiom
Go mbeidh an barr ag clainnaibih Éireann.

and this version

Agus thuas ag Gort A' Chornáin
Tá áille ban Éireann
'S an té a gheobhadh óna máithrín í.
Ba taca í le bréagadh
Is go dtug mo chroí grá di le páirt den díth chéille
'S d'éalaigh sí leis an táilliúr uaim
'S é ránaiche fear Éireann

Tá mo ghrá mar bhláth na n-áirne
'Bíos ag fás i dtús an tsamhraidh
Nó mar na faoileánaí bána
A bíos ag snámh ar na gleannta.
Nó mar bheadh grian ós cionn Chornáin
Ins an tsiúlóid ag gabháil timpeall
Agus mar siúd a bíos mo ghrá bán
Ag déanamh rámhailte thrí m'intinn

Éireochaidh mé amárach
Le fáinne an lae ghléghil
Is déanfaidh mé mo dhea-rás
Amach faoi na sléibhte.
Fágfaidh mé mo bheannacht
Ag mná deasa an tsaoil seo
Is dheamhan an pilleadh abhaile dom
Go mbeidh an barr ag clannaibh Éireann.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: Thuas ag Gort a'Charnain
From: Felipa
Date: 26 Jun 16 - 07:59 PM

see link 12 April 2006 to another Mudcat discussion, same verses plus translations!


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 29 September 4:17 PM EDT

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.