To Thread - Forum Home

The Mudcat Café TM
https://mudcat.org/thread.cfm?threadid=141578
19 messages

Folk Songs: Flintshire & Vale of Clwyd

18 Nov 11 - 04:36 AM (#3259166)
Subject: Folk Songs: Flintshire & Vale of Clwyd
From: Nigel Parsons

All the following is from a song-book picked up in a shop in Hay-on-Wye. The book has the look of one which would have been from a small print run, on paper which has not lasted well. As such I feel it worthwhile using the Mudcat to preserve what I've found.

FOLK-Songs
Collected in Flintshire and the Vale of Clwyd
by
Mrs Herbert Lewis M.A.


Preface.
The songs contained in this volume have been collected during the past three years. They are only a small number of those which I have recorded on the phonograph, and I now publish them in the hope that others may enjoy singing them as much as I have enjoyed collecting them. The collecting and recording of these songs has given me much pleasure and amusement, they have become familiar friends, and it is only because I have been pressed to do so that I now publish them.

I am neither a scholar nor a musician, only a humble collector, therefore I do not propose to dogmatise on either the tunes or words. They are set down exactly as they were recorded on the phonograph. I cannot even guarantee them to be genuine folksongs,- that is a matter for experts,- and some of the words are comparatively modern, but as far as I have been able to find out, none of the tunes, at any rate in the form or variant of them which appears in this book have been published before. All the songs have been taken down from the lips of old people, who have told me that they learnt them when young, or that their father or mother sang them.

Many of these old songs are in danger of perishing, and it is of great importance that they should be noted from the old people while they can still sing. One so often comes across an old man or woman who once had a store of songs, but who can no longer sing them, or can only give such a week and feeble rendering as to be almost impossible to record.

August 1914


18 Nov 11 - 04:38 AM (#3259168)
Subject: Lyr Add: Gwenni aeth i Ffair Pwllheli
From: Nigel Parsons

Gwenni aeth I Ffair Pwllheli

Gwenni aeth I ffair Pwllheli,
Eisie padell bridd oedd arni,
Rhodd am dani chwech o sylltau-
Costie gartre ddwy a dimai.
   Simpl, sampl ffinstr ffanstr.
   'Doedd rhyw helynt fawr a Gwen.

Gwenni aeth yn fore I odro,
Gwerth y chweswllt rhwng ei dwylo;
Rhodd y fuwch un slap â'i chynffon
Nes oedd y chweswllt bron yn deilehion.
   Simpl, sampl ffinstr ffanstr.
   'Doedd rhyw helynt fawr a Gwen.

Gwenni aeth yn fore I gorddi-
Eisio 'menyn ffres oedd arni;
Tra bu Gwen yn golchi'r potiau
Y gath a foddodd yn y fuddai
   Simpl, sampl ffinstr ffanstr.
   'Doedd rhyw helynt fawr a Gwen.

Gwenni aeth yn fore I bobi, -
Eisio bara ffres oedd arni;
Tra bu Gwen yn nol y twmbren,
Yr hwch a aeth a't toes I'r domen.
   Simpl, sampl ffinstr ffanstr.
   'Doedd rhyw helynt fawr a Gwen.

Gwenni aeth yn fore I olchi,-
Eisio dilladd glân oedd arni;
Tra bu Gwen yn nol y sebon,
Y dillad aeth I lawr yr afon.
   Simpl, sampl ffinstr ffanstr.
   'Doedd rhyw helynt fawr a Gwen.

X: 1
T: Gwenni aeth I Ffair Pwllheli
M: 3/4
L: 1/8
C: Traditional
Z: NP 04/11/2011
K: G
B/B/B/^c/BdB!fermata!c| B/B/B/^c/BdB!fermata!c|[1-4 d/=c/B/B/cdc!fermata!B| A/G/F/G/ABB!fermata!A |[M: 6/8]d2cB2c| BBAG2G| A2AB2A| G2F!fermata!G3:|[M: 3/4][5d/=c/B/B/cdc!fermata!B/B/| B/B/A/A/G(A/B/)cB |[M: 6/8]B2AG2A| GGAB2d| c2BA2g| A2A!fermata!G3||


18 Nov 11 - 04:47 AM (#3259171)
Subject: RE: Folk Songs: Flintshire & Vale of Clwyd
From: Nigel Parsons

Gwenni aeth i Ffair Pwllheli - sung by Mrs Mark Owen, Rhuddlan, May 1911.
The words in various forms and sung to different tunes, are found in many parts of Wales. See "Welsh Folksong Journal" Vol 1 p.162

(notes from same publication as above)


18 Nov 11 - 04:58 AM (#3259172)
Subject: Lyr Add: Y Blotyn Du
From: Nigel Parsons

Y Blotyn Du


1.        Gwrandewch ar stori greulon,
Fu gynt yng ngwlad y Saeson,
Gerllaw Caerau Pentre caer,
O fewn i Gornwal dirion.

2.        Hen ^wr oedd yno'n tario,
A'i blant o'i ddeutu'n trigo,
A'i fab hynaf yn ddiwad
A'i fwriad ar drafaelio.

3.        I'r môr fe fynnai fentro,
Yn brentis ca'dd ei rwymo,
Dros saith mlynedd efo'r Black Prince,
Nis gwyddai ei ffryns oeddi wrtho.

4. Bu hefyd dri saith gaua'
Ar gost y Twrc a'r India.
Yn 'speilio'r gw^yr a'u taflu i'r môr,
'Nol dwyn eu trysor pena.'

5. Ca'dd dywydd drwg, aniddan,
Daeth gwynt yn groes i'w amcan,
A daeth y llong mewn cyflwr gwael
I'r lan i Gornwal hafan.

6. I d^y ei chwaer fe gerddai,
Fel dieithr fe ofynai,
A oes trafailiwr i chwi'n frawd?
A ydyw'r cymrawd gartre'?

7. Mae i mi frawd, gobeithio,
A'i Fwriad ar drafaelio,
Ac ar ei fraich mae Blotyn Du,
Nis gwn beth ddarfu iddo.

8. Fi yw'r trafailiwr caled,
A'r Blotyn Du sy i'w weled,
Pa sut mae hynt fy mam a nhad,
Pa sut mae'r stad yn 'stiyried ?

9. mae'r stad yn ddifai ddigon,
Pob rhodd sy'n rhwym a graslon,
Ond ei bod yn mynd yn feth,
Ae arni beth dyledion.

10. Dywedodd yntau, Ymroaf
I wneud bob brys a allaf;
Bore fory mi goda'n llon,
A'i holl ddyledion dalaf.

11. I d^y ei dad fe gerddai,
Fel dieithr fe letyai,
Fe ro'i ei gôd i wraig y ty,
I'w chadw hyd y boreu.

12. Y g^wr a'r wraig ddywedai'n isel,
Ni gawsom hyn mewn gafael;
Mae gennym ddigon ar ein tro,
Ond inni ei fwrdro'n ddirgel.

13. Tra'r mab yn tawel huno,
A'r gyllell gwnant ei fwrdro,
A'r fam ei hun yn dal mewn pwyll
Y ganwyll i'w lofruddio.


14. I'r daflod wair hwy'i taflent,
Ac yno hwy a'i gadwent,
Nes caent hwy le mewn dirgel fan,
Ro'i ddwyrudd dan ddaeren.

15. A'r chwaer ddoi yno'n foreu,
A phob rhyw faeth a moethau,
I roeso ei hanwyl frawd i'r wlad,
A'm dano i'w thad gofyynnai.

16. Pwy frawd wyt ti'n ymofyn ?
Nis bu yma neithiwr udyn;
O! do yn wir, na wadwch ddim,
Dangosodd i mi'r Blotyn.

17. Dechreuai'r hen ^wr dyngu,-
Pwy felldith a ddaeth inni?
Os lleddais i fy Mab fy Hun !
Dof finnau i'r un dihenydd.

18. A'r wraig d'wedai hithau,
Os fi fu'n dala'r golau,
E' gaiff y gyllell yr un wedd,
I wneud fy niwedd innau.

19. Pan welai'r ferch dri'n gelain,
Mewn dychryn y gwnai ochain,
I maes o'i phwyll yr aeth tra fu,
gan faint y ddu gyflafan.

20. Mae hanes y gyflafan,
A diwedd teulu cyfan,
Yn wers ryfedd i ni gyd.
Rhag caru'r byd a'i arian.

21. O Gymry anwylm gwelwch
Ddrygioni Ariangarwch,
Rhag eich hudo gan y chwant,
Yn wir ddiffuant, gwyliwch.

X: 1
T: Y Blotyn Du
M: 4/4
L: 1/4
C: Traditional
Z: NP 17/11/2011
K: G
(G>A) | B B (A/B/) c | B !fermata!A (G>A) | B B (G/A/) c | B !fermata!A2 z | B B d d | d d c>c | B B A>B | A !fermata!G ||
w: Gwran-*dewch ar stor-*i greul-on, Fu_ gynt yng ngwlad_ y Saes-on, Ger-llaw Caer-au Pen-tre Caer, O fewn i Gorn-wal dir-ion.


Sung by the late Mrs mark Owen, Rhuddlan, May 1911. This is a great favourite in Wales. I have heard it sung to four different tunes in Flintshire. the words of the ballad are still sold by pedlars. Llew tegid found a most interesting localised tradition on which this ballad was supposed to be founded i Llansannan. Mr J H Davies has written a full account of "Y Blotyd Du" in "Cymdeithas Llen" series, Vol IV., and an account has also appeared in the transactions of the welsh Biographical Society. See also "Welsh Folksong Journal" Vol.1 p.35


18 Nov 11 - 06:03 AM (#3259207)
Subject: Lyr Add: Lliw Gwyn Rhosyn yr Haf
From: Nigel Parsons

Lliw Gwyn Rhosyn yr Haf

Dydd da fo i ti, seren oleu,
Lliw gwyn rhosyn yr haf!
Tydi yw'r gywrain ferch a gara'i,
Lliw gwyn rhosyn yr haf!
Wel, cau dy gêg yr hen oferddyn,
Y casa fu 'rioed ar wyneb y tir!
Mi groga fy hun cyn dof i'th ganlyn
Mewn gair dyna i ti'r gwir!

Mae dy gusan di, f'anwylyd,
Lliw gwyn rhosyn yr haf!
'Run fath a diliau mêl bob munud,
Lliw gwyn rhosyn yr haf!
Ac felly mae dy gusan dithau
Y casa fu 'rioed ar wyneb y tir!
Yn ail i gamameil i minnau,
Yr hen gêg, dyna i ti'r gwir!

Os wyt ti'n mynd i'm troi i heibio,
Lliw gwyn rhosyn yr haf!
Wel, dyro gusan cyn ffarwelio,
Lliw gwyn rhosyn yr haf!
Wel, waeth im' ddweyd y gwir na pheidio,
Y mwynaf erioed ar wyneb y tir!
Cest ddwy o'r blaen, cei bymtheg eto
Mewn gair dyna i ti'r gwir!

Wel, moes im' wybod, Gwen lliw'r manod,
Lliw gwyn rhosyn yr haf!
Pam 'roet ti gynt mor ddrwg dy dafod,
Lliw gwyn rhosyn yr haf!
I ddangos moddau merched meddal,
Y mwynaf fa 'rioed ar wyneb y tir,-
Yn gwaeddi paid, ac eto'n gadael,
Yr hen gêg dyna i ti'r gwir!

F'anwylyd bach, a wnei di fentro
Lliw gwyn rhosyn yr haf!
Yr oreu fu ar dir yn tario,
Lliw gwyn rhosyn yr haf!
Os medra'I gyrraedd fy hen gariad,
Y mwynaf fu 'rioed ar wyneb yr tir!
Amen, Amen ! a dyna 'nymuniad,
Mewn gair dyna I ti'r gwir!

X: 1
T: Lliw Gwyn Rhosyn yr Haf
M: 6/8
L: 1/8
C: Traditional
Z: NP 04/11/2011
K: Ab
!mp!F | c2 c c2 c | B2 A A2 G | F3 A3 | B A G F2 F | c2 c c2 c | B2 A A2 G | F3 A3 | B A G !fermata!F2 !f! c | c2 =d e2 d | c2 =d e e d | c =d e e2 f | f e =d !fermata!c2 A | B B c A2 A | B2 A A2 G | F3 A3 | B A G !fermata!F2||
w: Dydd da fo i ti, ser-en ol-eu, Lliw gwyn rhos-yn yr haf! Ty-di yw'r gyw-rain ferch a gar-a'i, Lliw gwyn rhos-yn yr haf! Wel, cau dy gêg yr hen o-fer-ddyn, Y cas-a fu 'rioed ar wyn-eb y tir! Mi grog-a fy hun cyn dof i'th gan-lyn Mewn gair dyna i ti'r gwir!


notes: Sung by Mrs Jane Williams, Holywell, 1912. For variants see "Welsh Folksong Journal" Vol.1 pp 85 & 86. The words are very well known, and are by Richard Williams, Bardd Gwagedd.


18 Nov 11 - 06:11 AM (#3259211)
Subject: Lyr Add: Mynwent Eglwys
From: Nigel Parsons

Mynwent Eglwys

Mi fum yn rhodio mynwent eglwys,
Ffol di radl di rai di, Ffol di radl de,
Lle 'roedd cant o gyrff yn gorffwys,
Ffol di radl di rai di, Ffol di radl de,
Mi rois fy nhroed ar fedd f'anwylyd,
Ffol di ral-di ri-dl ra-dl ral-di ral-di de,
Mi glywn fy nghalon fach yn symud,
Ffol di radl di rai di, Ffol di radl de.

Mi ddaeth ryw laslanc ifanc heibio,
Ffol di radl di rai di, Ffol di radl de,
Bydd di esmwyth, ferch, a phaid ag wylo,
Ffol di radl di rai di, Ffol di radl de,
A thi gei gariad newydd eto,
Ffol di ral-di ri-dl ra-dl ral-di ral-di de,
Yn well na neb a'th drodd di heibio,
Ffol di radl di rai di, Ffol di radl de.

Ond wir, 'toes gen i ddim gwan obaith,
Ffol di radl di rai di, Ffol di radl de,
Na chai gariad newydd eilwaith,
Ffol di radl di rai di, Ffol di radl de,
Ond y bod hi yn bur drwm ar fy nghalon,
Ffol di ral-di ri-dl ra-dl ral-di ral-di de,
Pan welaf y pridd a blodau'r meillion,
Ffol di radl di rai di, Ffol di radl de.

O ! nid oes rhyngddo' i a f'anwylyd,
Ffol di radl di rai di, Ffol di radl de,
Ond y pridd ac amdo hefyd,
Ffol di radl di rai di, Ffol di radl de,
At y fan fechan wedi ymchwilio,
Ffol di ral-di ri-dl ra-dl ral-di ral-di de,
Mi ddes y dydd y torrwyd honno,
Ffol di radl di rai di, Ffol di radl de.

Trwm yw pridd a thrwm yw'r garreg,
Ffol di radl di rai di, Ffol di radl de,
Trwm yw'r grafel sy' ar dy ruddiau,
Ffol di radl di rai di, Ffol di radl de,
Trwm yw'r pridd sy' ar dy ddwyfron,
Ffol di ral-di ri-dl ra-dl ral-di ral-di de,
O na bawn i rhwng dy freichiau,
Ffol di radl di rai di, Ffol di radl de.

Tynn dy gleddyf gloew gwisgi,
Ffol di radl di rai di, Ffol di radl de,
Torr fy mhen, mi faddeua iti,
Ffol di radl di rai di, Ffol di radl de,
Gwell fydd genny' hyn o lawer,
Ffol di ral-di ri-dl ra-dl ral-di ral-di de
Na rhoi fy llaw i ganu ffarwel,
Ffol di radl di rai di, Ffol di radl de.


X: 1
T: Mynwent Eglwys
M: 4/4
L: 1/4
C: Traditional
Z: NP 17/11/2011
K: G
G | d d c d | c B B A | G/>G/ A/>F/ G A | B/>G/ G/>F/ !fermata!G2 | d d c d | c B B A | G/>G/ A/>F/ G A | B/>G/ G/>F/ !fermata!G2 | [M: 5/4]d d d d =f | [M: 4/4] =f d d c | B/>c/ d/>e/ =f/>e/ d/>d/ | [M: 5/4] c/>_B/ B/>c/ !fermata!d2 B | [M: 4/4] c d c d | c =B B A | G/>G/ A/>F/ G A | B/>G/ G/>F/ !fermata!G ||
w: Mi fum yn rhod-io myn-went e-glwys,   Ffol di radl di rai di, Ffol di ra-dl de, Lle 'roedd cant o gyrff yn gor-ffwys,   Ffol di radl di rai di, Ffol di ra-dl de, Mi rois fy nhroed ar fedd f'an-wyl-yd,   Ffol di ral-di ri-dl ra-dl ral-di ral-di de, Mi glywn fy ngha-lon fach yn sy-mud,   Ffol di radl di rai di, Ffol di ra-dl de.


18 Nov 11 - 06:36 AM (#3259226)
Subject: Lyr Add: Robin Goch
From: Nigel Parsons

ROBIN GOCH

Robin Goch oedd ar y rhiniog,
A'i ddwy aden fach, anwydog,
Ac yn dwedyd, wâs, yn smala,
"Mae hi'n oer, mi ddaw yn eira."
Ding ling y ling, ding y ling, ding a ling ling ling.
Ding ling y ling, ding y ling, ding a ling ling ling.
Ding ling y ling, ding y ling, ding a ling ling ling.

Robin Goch oedd ar y berwyn,
D'weyd daw gwyn yn hulio'r gwanwyn,
Ac yn dwedyd, wâs, yn smala,
"Mae hi'n oer, mi ddaw yn eira."
Ding ling y ling, ding y ling, ding a ling ling ling.
Ding ling y ling, ding y ling, ding a ling ling ling.
Ding ling y ling, ding y ling, ding a ling ling ling.

Robin Goch oedd ar y rhiniog,
Yn gofyn tamaid heb un geiniog,
Ac yn dwedyd, wâs, yn smala,
"Mae hi'n oer, mi ddaw yn eira."
Ding ling y ling, ding y ling, ding a ling ling ling.
Ding ling y ling, ding y ling, ding a ling ling ling.
Ding ling y ling, ding y ling, ding a ling ling ling.


X: 1
T: Robin Goch
M: 3/4
L: 1/8
C: Traditional
Z: NP 16/11/2011
K: Ab
c>d | e3 c d e | c/ (c/cc4) | [M: 4/4] e3 (c/B/) A B G F | E/ (E/EE4) C D | [M: 2/4] E E D C | [M: 4/4] C/(C/CC4) C D | [M: 3/4] E3 E D D | C/ (C/CC4) | [M: 4/4] c2c>d e2 c c | d2 B B c A A2 | c2 c>d e2 c c | d2 B B c A A2 | c2 c>d e2 c c | d2 B B c A A2 ||
w: Rob-in Goch oedd ar y rhin-iog,| A'i ddwy *a-den fach, a-nwy-dog,_ *Ac yn dwe-dyd, wâs, yn smal-a,__ "Mae hi'n oer, mi ddaw yn eir-a".__|Ding ling y ling, ding y ling, ding a ling ling ling. Ding ling y ling, ding y ling, ding a ling ling ling. Ding ling y ling, ding y ling, ding a ling ling ling.


notes: Well-known penillion sung by Mrs Williams, Berthengam, Flintshire. It was sung to her mother by an old man and his daughter as a duet, and had a fiddle accompaniment. The daughter danced round to the refrain "Ding y ling"


18 Nov 11 - 06:38 AM (#3259227)
Subject: RE: Folk Songs: Flintshire & Vale of Clwyd
From: Nigel Parsons

Sorry, mud-elves,
Problems with line-breaks.
Could someone please delete the first two versions of 'Robin Goch'?

Note to Nigel: Remember 'Preview!'

------------------Done. MudElf-------------------------


18 Nov 11 - 06:46 AM (#3259230)
Subject: Lyr Add; Cân y Bachgen Main
From: Nigel Parsons

CÂN Y BACHGEN MAIN

O! Fel yr oeddwn i'n rhodio'r gaeaf,
Dydd Mawrth diwedda' o ddyddiau'r byd,
Mewn lle isel, dan goedwig dawel,
Lle clywn i ddwy'y ymgomio ynghyd;
Nesu wnes i, nês, nês atynt,
Nes oeddwn i yn y lle a'r man,
Ond f'anwyl gariad gyda'i mam.

Fy anwyl eneth, ti sydd yma
Gyda mi â'th ddwylaw'n rhydd?
Yn lân dy drwsiad, yn hardd d'osodiad,
A minnau am dy fatsio sydd
Cei fountio 'th geffyl, fy nghangen gynnil,
A gweision "civil" iawn i'th drin,
A golud bydol, sef aur melynion,
Ac arian gloëwon wrth dy glun.

Pe cawn i rannau gwledydd India,
Sidan Persia, aur Periw,
Gwell geny'r dyn wyf yn ei garu,
'Rwyf finnau am sefyll iddo'n driw.
O ! ai fel yna'r wyt ti'n darparu?
Cei gweirio'th wely ar bigau drain,
Oni choeli'm geiriau bydd chwerw'r chwarau,
Os mentri gyda'r Bachgen main.

Os aeth fy nghariad 'mhell dros foroedd,
Fe'm gadawodd ar y lan,
Dewi Sant ro' rwydd-deb iddo
Ac a'i cyf'rwyddo yn mhob man,
'dai ddim i wylo chwaith na fecsio,
Nac i grio ar ei ol;
Os ydyw ef yn digwydd imi,
Daw f'anwyl gariad eto'n ol.

A'i law ei hun 'sgrifenai lythyr,
Ac ar ei gefn 'roedd sel o g^wyr;
Ac nid oes dim i dorri 'nghalon
Ond ei ddarllen fore a hwyr;
Ynddo ef mae tair llythyren,
Y rhai sy'n myn'd a'm pryd a'm gwedd;
Ac oni ddaw e'n ol i'w spelio,
Y rhai'n a'm gyrr i waelod bedd.X: 1
T: Cân y Bachgen Main
M: 4/4
L: 1/4
C: Traditional
Z: NP 16/11/2011
K: G
G | d d d A | [M: 5/4] (B c) B B A | G G G A B | (G B) (c/B/) !fermata!A z | d d d A A | (B c) B B A/A/ | [M: 4/4] G G G (A/B/) | c B !fermata!A z | d d =f d | [M: 5/4] (d c ) B B !fermata!A/d/ | d d d =f/ d3/2 | [M: 4/4] c B !fermata! A3/2 z/ | G G B B | [M: 5/4] (c B) c d e | =f d c B G | [M: 4/4] (A/G/) G !fermata!G ||

notes: sung by Mrs Jane Williams, Holywell, is a well-known ballad, and I have geard it sung to two other tunes in Flintshire. The author of the ballad is unknown.


18 Nov 11 - 06:59 AM (#3259242)
Subject: Lyr Add: Angau
From: Nigel Parsons

ANGAU

Ar ryw noswaith yn fy ngwely,
Ar hyd y nos yn ffaelu cusgu,
Gan fod fy meddwl yn ddiame
Yn cydfeddwl am fy siwrne.

galw am gawg a d^wr i 'molchi,
gan ddisgwyl hyn i fy sirioli;
Ond cyn rhoi deigryn ar fy ngruddiau,
Ar fin y gawg mi welwn Angau.

Mynd i'r eglwys i weddio,
Gan dybio'n siwr na ddeuai yno;
Ond cyn i mi godi oddiar fy ngliniau,
Ar ben y fainc mi welwn Angau.

Mynd i siambar glòs i ymguddio,
Gan dybio'n siwr na ddeuai yno;
Ond er cynglosied oedd y siambar,
Angau ddaeth o dan y ddaear.

Mynd i'r mor a dechrau ymrwyfo,
Gan dybio'n siwr na fedrai nofio;
Ond cyn i mi gyrraedd dros ddyfnion donnau,
Angau oedd y cadben llongau.

Ffarwel, ferched, ffarwel, feibion,
Ffarwel holl ryganau gwyrddion;
Ond Duw a faddau i mi 'meiau,
Mynd sydd raid i ganlyn Angau.X: 1
T: Angau
M: 2/4
L: 1/4
C: Traditional
N: The position of the pause in bar 17 depends on the words
N: The note in bar 15 should be in brackets as optional depending on scansion
Z: NP 14/11/2011
K: Bb
B A | G B | c>B | A !fermata!G | z A | B c | !fermata!d>d | d B | d !fermata!e | z A | B !crescendo(! c | d/ !crescendo)!e3/2 | d B!diminuendo(! | c !diminuendo)!!fermata!d | z G | B G | !fermata!A !fermata!d | B c | A !fermata!G ||
w: Ar ryw nos-waith yn fy ngwel-y, Ar hyd y nos yn ffael-u cysg-u, Gan fod fy medd-wl yn ddi-am-e | |Yn cyd-fedd-wl am fy siwrn-e

notes: sung by Mr Thomas Roberts, Mold, who learnt it from his father and grandfather, who lived near Ruthin. The late Mrs mark Owen remembered hearing it when a girl. To a variant of this tune, the well-known ballad "Morgan jones o'r Dolay Gwyrddion," was sung to me by Mrs thomas Roberts, who learnt it from her mother.


18 Nov 11 - 07:05 AM (#3259249)
Subject: Lyr Add: Torth o Fara
From: Nigel Parsons

TORTH O FARA

1, Mi roeddwn i fy hun ryw ddiwrnod
    Ffal di di rai dal dadl am do.
Mynd i 'mweld â phobl yr Hafod,
    Ffal di di rai dal dadl am do.
Torth o fara oedd geni'n bresant,
    Ffal di di rai dal dadl am do.
Ddygaswn inne'n ddigon tesant,
    Ffal di di rai dal dadl am do.
(The following verses follow the same format)

2, Pan es i gynta i goed y Rhiwie,
Syrthio wnes i ag ar fy nglinie,
Syrthio wnaeth y dorth yn union,
Dechrau bowlio rhyngddi a'r afon,

3, 'Doedd dim iws i mi mo'r bloeddio,
Na gofyn iddi wnaiff hi stopio,
Bowlio 'roedd a mynd mor handi,
Ganes inne ffarwel iddi,

4, Wele morwyn Robet, Simon,
Llynfu 'roedd tu draw i'r afon,
'Doedd dim modd ei hestyn imi,
Drwy ffasiwn ddwr a drain a drynsi,

5, Eis i fan honno dros fy sgidie,
Disgwyl cael y dorth yn dipie,
Diolch fyth mi 'roedd yn gyfan,
Dim briwsionyn 'doedd o honi,
'Daswn inne'n medru canu,
Canu'n well y baswn iddi,
(in the last verse the last two lines of music are repeated.)


X: 1
T: Torth o Fara
M: 6/8
L: 1/8
C: Traditional
N: The extra beat in the 8th & 12th full bars should be shown in
N: brackets to make up the scansion in some verses
Z: NP 14/11/2011
K: G
D/ | G2 G G2 A | G2 E D2 D | G G G B2 B | D>E F G3 | G2 G G2 A | G F E D2 D | G G G B2 B | D>E F G3 B | B2 B (B A) B | d2 d A2 A | B B B (B A) B | d> c B A3 D | G2 G G2 A | G2 E D2 D | G G G B2 B | D> E F !fermata!G2 ||

notes: Sung by Mr Han Edwards, Trefnant. The tune is older than the words, which were written by "Gwen, mercg Bardd Nantglyn"


18 Nov 11 - 07:35 AM (#3259261)
Subject: Lyr Add: Chwech o Eifr
From: Nigel Parsons

CHWECH O EIFR

Chwech o eifr scyrnig, wych,
Enwog, sy' gen i,
Ar ben y bryniau garw
Mae'r chwech yna'n pori,
Gafr wen, wen, wen
Ie finwen, finwen, finwen, wych gynffon-wen,
Ystlis hir a chynffon wen, wen, wen.

Pump o eifr scyrnig, wych,
Enwog, sy' gen i,
Ar ben y bryniau garw
Mae'r pump yna'n pori,
Gafr goch, goch, goch
Ie fingoch, fingoch, fingoch, wych gynffon-goch,
Ystlis hir a chynffon goch, goch, goch.

Pedair o eifr scyrnig, wych,
Enwog, sy' gen i,
Ar ben y bryniau garw
Mae'r pedair yna'n pori,
Gafr frech, frech, frech
Ie finfrech, finfrech, finfrech, wych gynffon-frech,
Ystlis hir a chynffon frech, frech, frech.

Tair o eifr scyrnig, wych,
Enwog, sy' gen i,
Ar ben y bryniau garw
Mae'r tair yna'n pori,
Gafr las, las, las
Ie finlas, finlas, finlas, wych gynffon-las,
Ystlis hir a chynffon las, las, las.

Dwy o eifr scyrnig, wych,
Enwog, sy' gen i,
Ar ben y bryniau garw
Mae'r dwy yna'n pori,
Gafr binc, binc, binc
Ie finbinc, finbinc, finbinc, wych gynffon-binc,
Ystlis hir a chynffon binc, binc, binc.

Un afr scyrnig, wych,
Enwog, sy' gen i,
Ar ben y bryniau garw
Mae'r un yna'n pori,
Gafr ddu, ddu, ddu
Ie finddu, finddu, finddu, wych gynffon-ddu,
Ystlis hir a chynffon ddu, ddu, ddu.X: 1
T: Chwech o Eifr
M: 2/4
L: 1/8
C: Traditional
Z: NP 14/11/2011
K: G
B>A G A | B d d2 | c2 F>F | A d2 d | B>A G A | B d d2 | c2 F>F | A !fermata!d G B | d2 d2 | d2 (cB) | c e c c | c e d c | B d c B | e e d e | d2 D2 | !fermata!G4 ||


notes: Sung by Mr David Roberts, Llanefydd, January 1913. One of the many goat-counting songs sung all over Wales. see "Welsh Folk-song Journal," Vol.1 pp 90-93


18 Nov 11 - 07:57 AM (#3259276)
Subject: Lyr Add: Gwn Dafydd Ifan
From: Nigel Parsons

GWN DAFYDD IFAN

Os ydach chi'n dewis cael clywed y gwir,
Mi draethaf yr hanes o hyn cyn bo hir;
A chofiwch chwi'r stori, tra byddwch chwi byw,
Fod gwn Dafydd Ifan heb 'run hoel scriw.

Fe gollodd yr hoelion o'r clo, medde nhw,
Wrth ymladd tri diwrnod ym mat Waterloo,
A'i stoc o 'n odidog o bren mawnog mawr,
A'i liw o 'n loewddu yn gweddu hen gawr.

Pan wela fo 'sgwarnog ne lwynog ar lawr,
Bydd Dafydd fan honno a'i fwriad yn fawr,
Fe'i seithith nhw'n gelen yn gywrain â'i wn,
Yn g^wn ac yn gathod, un hynod yw hwn.

Os daw yr hen Ffrancod, fel buont o'r blaen,
I ymladd â Lloegr, na feindiwch chi ddraen;
Ni ddaw dim niwed i ni, neno'r tad,
Tra bo Dafydd Ifan â'i wn yn y wlad.

(note: g^wn in V3 line 4 should have a circumplex above the 'w'. This separates the word, g^wn= 'dogs' from gwn= gun elsewhere in the song & title)


X: 1
T: Gwn Dafydd Ifan
M: 4/4
L: 1/8
C: Traditional
Z: NP 14/11/2011
K: Ab
(F>G) | A2 A>B A2 C>D | E2 E>F E3 E | B2 B>B (cB) A G | F2 c>c !fermata!c2 (c>B) | A2 c>d e2 e c | B2 B>B E3 G | A2 A>G (FG) A F | (C/F/F) F2 !fermata!F2 ||


notes: Sung by Mr Ifan Edwards, Trefnant. The music is older than the words, which are comparatively modern, and said to be by Gwilym Peris. See "Cymru," December 1913. The words are sung to other tunes,- one has been recorded by Llew Tegid in Llansannan, and another, with a refrain, by Mr H D Jones, in Anglesea. Llew Tegid has kindly supplied me with the following note,- "Last Autumn, I was given the story of 'Gwn Dafydd Ifan.' He was an old Waterloo veteran, who had settled down at Arthog, near Barmouth, and in his old age lost his reason. He always carried his gun, and was fond of sport, but, in his unfortunate condition, became a source of danger, and those who had charge of him removed the lock of his gun. This explains the description of the gun given in the ballad. At last, his body was found in a quarry near Llanegryn, where he had fallen during his wanderings.


18 Nov 11 - 08:06 AM (#3259283)
Subject: Lyr Add: The Little Gipsy Girl
From: Nigel Parsons

THE LITTLE GIPSY GIRL

My father was the king of the gipsies, I am sure,
My mother she did learn me some camping tricks to do,
With my pack on my back, and they all wish me well,
And they sent me off to London town some fortunes for to tell.

As I was going down Bridgewater Street,
A gay young squire I chanced for to meet;
He viewed my red cheeks and he liked then so well,
Says he,- "My little gipsy girl, can you my fortune tell?"

"O yes, kind sir, give me hold of your hand,
You'll have riches and houses and land;
But all those gay ladies you may set aside,
For 'tis a little gipsy girl that is to be your bride."

He took me o'er hills and valleys, I am sure,
I've servants to wait on me and open me the door;
And the bells they do ring, and the sweet music play,
To crown the glad tidings of that lucky day.


X: 1
T: Little Gipsy Girl
M: 4/4
L: 1/8
C: Traditional
Z: NP 14/11/2011
K: Ab
E | A A A>A A2 c A | E E E>E E3 E | A A A>A A2 c A | A G G>^F G2 G A | B2 B>B B2 c B | (B A) G F G2 B B | B B c A B G A F | E E E>E (E F E) _D | C E A>A A3 G | G F F>F F3 A | E2 A c e c d B | A A A>A !fermata!A3 ||

notes: Sung by Mrs Jane Williams, Holywell. The words are to be found in the "English Folksong Journal," to a different tune, Vol III., p. 220


18 Nov 11 - 08:11 AM (#3259285)
Subject: RE: Folk Songs: Flintshire & Vale of Clwyd
From: GUEST,leeneia

Thanks very much, Nigel. I'll be sending these songs to my friend who studies Welsh and plays harp.


18 Nov 11 - 08:27 AM (#3259297)
Subject: Lyr Add: Lovely Nancy
From: Nigel Parsons

LOVELY NANCY

See 'ow the storm is risin', and 'ow its comin' on,
When we poor jolly sailor lads are fightin' for the groun',
When we poor jolly sailor lads are ploughin' o' the deep,
When you poor chaps o' gentle folks are snorin' fast asleep.

O you my lovely Nancy, one thousand times is due,
I'm goin' to sail the ocean for the sake of some things new,
Then change your rings with me, my dear, come, change your rings with me,
And this shall be our token, while I am on the sea.

While I am on the sea, my dear, you do not know where I am,
To you I'll write a letter, dear, from every foreign land;
You'll change your rings with me, my dear, 'tis the best of my goodwill,
And let my body be where it will, my heart is with you still.

Then change your rings with me, my dear, come, change your rings with me,
And it shall be our token when I am on the sea;
But since I love my own true love that was so dear to me,
He's gone to plough the ocean on board of the "Victory."

X: 1
T: Lovely Nancy
M: 4/4
L: 1/4
C: Traditional
Z: NP 11/11/2011
K: Eb
E | G G F G/A/ | B2 E F/G/ | A D D F | E3 E | F G G F | G e B c | B c B/G/ E | F3 E | F A A/ G3/2 | A e d c | B G E E | F3 B | c d e c | B G E F | G A/G/ E E | !fermata!E3 ||

notes: Sung by Mrs Jane Williams, Holywell; published to a different tune in "Songs of the West," arranged by Baring Gould; "Irish Folksong Journal," Vol. III., p.12; "English Folksong Journal," Vol.1., p.24. "O you our lovely Nancy, a thousand times is due," is the rendering of "Adieu, my lovely Nancy, a thousand times adieu."


18 Nov 11 - 08:30 AM (#3259298)
Subject: RE: Folk Songs: Flintshire & Vale of Clwyd
From: Nigel Parsons

That's it. the whole book, with the exception of part of the 'Preface', the index, and the piano accompaniments.

As they say:

"Use it, or lose it!"

Cheers

Nigel


19 Nov 11 - 08:19 AM (#3259882)
Subject: RE: Folk Songs: Flintshire & Vale of Clwyd
From: Matthew Edwards

Thanks very much, Nigel, for your hard work in posting all these here.

As a footnote the phonograph cylinders on which Mrs Ruth Herbert Lewis recorded the songs were donated to the National Museum of Wales in 1969, and new technology has actually enabled some of the recovery of a few of the recordings.

The story of these recordings appears on the website for St Fagan's National History Museum Phonograph Recordings by Mrs Ruth Herbert Lewis. A list of the recordings which were successfully restored also appears on the website List of recordings but I couldn't access the RealAudio clips, and owing to current staff shortages at the museum I'm not sure that there is anyone is available to respond to queries.

Matthew


19 Nov 11 - 06:00 PM (#3260193)
Subject: RE: Folk Songs: Flintshire & Vale of Clwyd
From: Chris in Portland

Nigel, thanks for the head's up and your work on this.
When I was in Wales last month, I met with Rhidian Griffiths, retired from the National Library. We were talking about how some of these songs were written down. He said that often these songs were originally sung with instrumental accompanying, and that when the source sang for the collector, they would sing fa-la or whatever for the instrumental breaks. That makes sense. I never could understand why there was so much of the fa-laing in English music. It's more like the Irish lilting, I guess, where musical syllables were substituted when instruments were not available.
Thanks, Chris